האקדמיה בצלאל מעודדת קשרים עם מוסדות מקבילים בעולם, ומאפשרת לסטודנטים מצטיינים, במעמד מן המניין, להשתתף בתכנית חילופי סטודנטים בחו”ל. תכנית זו מאפשרת לסטודנטים להקדיש סמסטר אחד ללימודים באקדמיה מקבילה בעולם ולהיחשף לסגל מרצים ולסטודנטים מתרבויות אחרות, כמו גם לנעשה בתחומי האמנות והעיצוב בעולם.
תכנית החילופים פתוחה לסטודנטים בשנתם השלישית בכל המחלקות לתואר ראשון ולסטודנטים בשנתם הרביעית במחלקה לארכיטקטורה. חילופי הסטודנטים יתקיימו בשני הסמסטרים.
בתוכניות התואר השני, סטודנט יכול להקדיש סמסטר אחד מלימודיו באקדמיה מקבילה בעולם. בתוכנית התואר השני באמנויות ניתן לצאת לחילופים רק בסמסטר א’ של השנה השנייה. בתוכנית התואר השני בעיצוב תעשייתי, סטודנט המעוניין לצאת לחילופים יוכל לצאת רק בשנתו השנייה, לא יוכל להירשם לפרויקט מסכם באותה שנה ויהיה עליו לפרוס את לימודיו על פני יותר משנתיים.
מכסת הסטודנטים שיומלצו עלֿידי המחלקה בכל שנה לא תפחת מ-20% מגודל המחזור. מכסת היוצאים לחילופים תיקבע סופית בהתאם לאפשרויות שיבוץ הסטודנטים במוסדות המקבילים בחו”ל. סטודנט המשתתף בתכנית חילופי הסטודנטים משלם ביטוח לאומי ושכר לימוד לאקדמיה, ואינו משלם כל שכר לימוד למוסד אליו הוא מתקבל במסגרת החילופים, מלבד הוצאות עבור חומרים, ציוד, מעבדה ודמי הרשמה כנדרש עלֿידי המוסד בו מתקיימים לימודיו. מסגרת החילופים היא לסמסטר אחד בלבד. בתום תקופת החילופים מתחייב הסטודנט לחזור לאקדמיה. לא ניתן לצאת לשנת חופש מיד לאחר תקופת החילופים.

טופס הרשמה - לחץ כאן