הלימודים לקראת תואר ראשון מתנהלים במסגרת המחלקות ותכנית הלימודים נקבעת על פי השנה הפדגוגית וההתמחות. הלימודים לתואר ראשון בבצלאל אורכים ארבע שנים בכל המחלקות למעט המחלקה לארכיטקטורה בה נפרשים הלימודים על פני חמש שנים. על פי החלטת המועצה להשכלה גבוהה רשאית האקדמיה לאמנות ועיצוב בצלאל להעניק את התארים בוגר באמנות, בעיצוב ובארכיטקטורה על פי החלוקה שלהלן:

תואר בוגר באמנות .B.F.A  

יוענק עם סיום תכנית לימודים בת ארבע שנים במחלקות לאמנות, לאמנויות המסך, לצורפות ואופנה, לעיצוב קרמי וזכוכית ולצילום.

תואר בוגר בעיצוב .B.Des

יוענק עם סיום תכנית לימודים בת ארבע שנים במחלקות לתקשורת חזותית ולעיצוב תעשייתי.

תואר בוגר בארכיטקטורה .B.Arc 

יוענק עם סיום תכנית לימודים בת חמש שנים במחלקה לארכיטקטורה.

תכנית הלימודים לתואר בוגר

תכנית הלימודים המפורסמת באתר זה משקפת את התכנית אשר מתקיימת בשנת הלימודים הנוכחית, תשע”ח. תכנית הלימודים לשנת תשפ”א תתפרסם בשנתון בצלאל ובאתר האינטרנט של האקדמיה במהלך חודשי קיץ 2020.  התכנית כוללת את מערכת השעות, מגדירה את שיעורי החובה והבחירה במחלקות השונות ומפרטת את רשימת הקורסים במחלקה להיסטוריה ותאוריה. קורסים אלו משותפים לכלל המחלקות ומהווים חלק בלתי נפרד ממערכת הדרישות לתואר.
תכנית הלימודים מחייבת את הסטודנט להשתתפות בכל השיעורים במחלקה אליה התקבל ואין הוא יכול לשנותה אלא במסגרת הבחירה הניתנת. סטודנט רשאי להוסיף לתכנית הלימודים האישית קורסים ושעורים ממחלקות אחרות על פי בחירתו ובכפוף להסכמת המחלקות הרלוונטיות.

 

טופס הרשמה - לחץ כאן