בבצלאל פועל בית הספר לתארים מתקדמים, שמאגד את כל התכניות לתואר שני. אופיו הייחודי של בית הספר לתארים מתקדמים מתבטא בלמידה עצמית ועצמאית, ביכולות ובהתנסות במחקר תיאורטי, רפלקטיבי ומעשי, בהרחבת אופקים, בראייה רב ממדית של תחומי האמנויות והעיצוב, ובעיקר בבגרות מקצועית ועצמאות יצירתית. בית הספר ישאף להיות בית ספר בינלאומי המקיים קשרים הדוקים עם בתי ספר מצטיינים – מקבילים בחו”ל, מקיים חלק מהקורסים והפעילויות האקדמיות האחרות באנגלית ומזמין סטודנטים מכל העולם. תכנית הלימודים העיונית של בית הספר תפעל בימי רביעי ותעניק ייעוץ והכוונה אקדמיים. בית הספר יקיים קורסים משותפים ותכנית אקסֿקוריקולרית משותפת, ובכלל זה סמינר אורחים, כנסים, תערוכות, פסטיבלים, פרזנטציות, והרצאות. יושם דגש על זיקה ללימודי התחומים השונים בתואר הראשון מחד גיסא, ועל בידול התואר השני מאידך, הן בפעילות האקדמית והן בסגל המרצים. בית הספר יעודד קבוצות מחקר ופיתוח של מרצים וסטודנטים, בשיתוף מוסדות אחרים ובצוותים רבֿתחומיים, כחלק אינטגרלי או כתוספת ללימודי התואר.

פרוט תוכניות התואר השני המתקיימות בבית הספר לתארים מתקדמים:

תואר מוסמך בעיצוב תעשייתי (.M.Des)
תואר מוסמך באמנויות (.M.F.A)
תואר מוסמך במדיניות ותיאוריה של האמנויות (.M.A)
תואר מוסמך בעיצוב אורבני (M.Urb.Des)
 תואר מוסמך בתקשורת חזותית (M.Des)*

תכנית הלימודים

תכנית הלימודים המפורסמת באתר זה משקפת את התכנית אשר מתקיימת בשנת הלימודים הנוכחית, תשע”ט. תכנית הלימודים לשנת תש”פ תתפרסם בשנתון בצלאל ובאתר האינטרנט של האקדמיה במהלך חודשי קיץ 2019. התכנית כוללת את מערכת השעות ומגדירה את קורסי החובה והבחירה במסגרת התכנית. תכנית הלימודים מחייבת את הסטודנט להשתתפות בכל הקורסים בתכנית אליה התקבל ואין הוא יכול לשנותה אלא במסגרת הבחירה הניתנת.

בית הספר לתארים מתקדמים של האקדמיה בצלאל פועל במתחם הנסן במודל ייחודי שבו אקדמיה ופעילות ציבורית וחברתית פועלות בצוותא.  במקום נמצאים התואר השני בעיצוב תעשייתי במסלולים עיצוב וטכנולוגיה, ניהול עיצוב ואודות עיצוב, תואר שני בעיצוב אורבני, תואר שני במדיניות ותיאוריה של האמנויות במסלולים אוצרות ומחקר וחלק מתכנית הלימודים של התואר השני באמנויות.

טופס הרשמה - לחץ כאן