פרוט תהליך ההרשמה לתואר שני בבצלאל

ההרשמה לתכניות התואר השני מורכבת משני שלבים:

 1. הרשמה מקוונת – הזנת פרטים אישיים ותשלום
 2. העלאת תיק עבודות (בתכניות הרלוונטיות)) ומסמכי הרישום בכל התכניות

הרשמה מקוונת:

ההרשמה לבצלאל מתבצעת באמצעות טופס הרשמה מקוון. קיימת אפשרות להירשם לתכנית אחת או לשתי תכניות*. בטופס המקוון יש למלא פרטים אישיים, סטטוס השכלה אקדמית ובחירת תכנית מבוקשת. בנוסף, יש לבצע תשלום באמצעות כרטיס אשראי (ויזה/ישראכרט/אמריקן אקספרס).
* הרשמה לשני מסלולים באותה תכנית מתבצעת בקישור לרישום לתכנית אחת. במקרה של הרשמה לשני מסלולים יש לדרג עדיפויות.

מועמדים שאין באפשרותם לבצע רישום מקוון מוזמנים לפנות למזכירות האקדמית בטלפון 02-5893313 או באמצעות המייל register@bezalel.ac.il  ולהזמין ערכת הרשמה הכוללת טופס הרשמה ושובר תשלום בדואר או להירשם ללימודים בבצלאל ישירות במזכירות האקדמית בבצלאל הרֿ הצופים, ירושלים, בניין סוויג קומה 7.

העלאת טפסי רישום והעלאת תיק עבודות:

לאחר סיום ביצוע ההרשמה המקוונת יישלח מייל אישור ראשוני, לינק ל”מערכת העלאת מסמכי רישום ותיקי עבודות” וסיסמא לכניסה.
למדריך שימוש במערכת – לחץ/י כאן

למערכת זו, תדרשו להעלות את מסמכי הרישום ותיק העבודות כמפורט להלן:

 1. אישור זכאות לתואר – אישור בעברית או באנגלית מהמוסד בו סיימת את התואר הראשון. מועמדים שעדיין לא סיימו את התואר, נדרשים להעלות מסמך חתום ממוסד הלימודים, המאשר שהם נמצאים בתהליך סיום התואר ויהיו זכאים לתואר עד לתחילת שנת הלימודים תשפ”א.
  מועמדים עם תואר ראשון מחו”ל יידרשו, בחלק מהמקרים, להגיש אישור ממוסד הלימוד שהתואר אותו סיימו מוכר כתואר ראשון על ידי המדינה בה סיימו את התואר. דרישה לאישור תימסר לאחר הקבלה לבצלאל
 2. גיליון ציונים – גיליון ציונים בעברית או באנגלית מהמוסד בו סיימתם את התואר הראשון
 3. קורות חיים – מסמך קורות חיים המדגיש השכלה אקדמית וניסיון מקצועי
 4. הצהרת כוונות – מסמך הצהרת כוונות המפרט את השאיפות, המטרות והמניעים ללימודים בתוכנית התואר השני ואת הציפיות לגביה (דגשים לפי תכנית בעמוד “תהליך הקבלה” בכל אחת מהתכניות באתר זה)
 5. תיק עבודות – כחלק מתהליך הקבלה נדרשים המועמדים לתכניות התואר השני בעיצוב תעשייתי, אמנויות, עיצוב אורבני ותקשורת חזותית להגיש תיק עבודות (דגשים לפי תכנית בעמוד “תהליך הקבלה” בכל אחת מהתכניות באתר זה)
  בתכניות למדיניות ותאוריה של האמנויות, לא נדרש תיק עבודות.
 6. חשוב! אישור הרשמה סופי יינתן רק לאחר הגשת כל המסמכים הנדרשים כמפורט מעלה. מעמדים אשר ביצעו הרשמה מקוונת ולא העלו את המסמכים הנדרשים, לא יוכלו להמשיך בתהליכי הקבלה לבצלאל.

במקרה כזה לא יוחזר התשלום בעבור ההרשמה ובחינות הכניסה.

מועמדים אשר העלו את כל המסמכים הנדרשים בתקופת ההרשמה, ולא קיבלו אישור הרשמה תוך שבוע מיום העלאתם, יפנו בדחיפות אל המזכירות האקדמית בטלפון 02-5893313.

דמי הרשמה ובחינות כניסה:
דמי הרשמה ובחינות כניסה לתכנית אחת: 700 ₪ (330 ₪ דמי הרשמה + 370 דמי בחינות)
דמי הרשמה ובחינות כניסה לשתי תכניות: 900 ₪ (330 ₪ דמי הרשמה + 570 דמי בחינות לשתי מחלקות)

לנרשמים ללימודים בימים הפתוחים תינתן הנחה של 200 ₪ בדמי ההרשמה.

בוגרי בצלאל משלוש השנים האחרונות זכאים להנחה בגובה 50% מדמי ההרשמה בלבד (165 ש”ח). למימוש הזכאות יש לבצע את התשלום המלא בזמן הרישום המקוון ולשלוח טופס בדיקת זכאות להנחה יחד עם מסמכי הרישום כמפורט מעלה.

אופן התשלום
בכדי לסיים את תהליך ההרשמה המקוונת באתר בצלאל יש לשלם את דמי ההרשמה והבחינות באמצעות כרטיס אשראי.
מועמדים שלא ביצעו את התשלום לא יוכלו לגשת לבחינות הכניסה.

דמי ההרשמה ובחינות הכניסה טובים להצגת מועמדות פעם אחת בלבד ולאותה שנה בלבד.

ביטול הרשמה
מועמדים שנרשמו ומבקשים לבטל את הרשמתם, מתבקשים למלא טופס ביטול הרשמה  ולשולחו למזכירות האקדמית. אין דמי ההרשמה ובחינות הכניסה מועברים משנה לשנה ואין הם מוחזרים גם במקרה שלא נבחנת / לא התקבלת / ביטלת הרשמה. יחד עם זאת, מועמדים אשר יבטלו את הרשמתם לפני מועד סיום ההרשמה יקבלו החזר בעבור דמי הבחינות בלבד.

חידוש הרשמה
חידוש הרשמה בעקבות ביטולה יכול להיעשות בכתב בלבד בפניה אל המזכירות האקדמית. הבקשה לחידוש ההרשמה תטופל כאילו נרשם המועמד ביום החידוש ותידון על פי כללי הקבלה שיהיו תקפים באותו יום ובהתאם למספר המקומות בתוכנית המבוקשת.

אישור הרשמה וזימון לבחינות
אישור הרשמה ראשוני יישלח למייל האישי לאחר הרישום המקוון. אישור הרשמה סופי יישלח עד ל 3 ימי עבודה מרגע העלאת כל הטפסים ותיק העבודות ל “מערכת להעלאת מסמכי רישום ותיק עבודות” . זימונים לבחינות הכניסה ותרגילי בית במחלקות הרלוונטיות יישלחו למייל האישי עם סיום מועד ההרשמה. זימונים אלה אינם באים להחליף את אחריותכם לבירור מועדי הבחינות ומיקומן המפורסמים באתר זה.

הודעה על מעבר שלב בבחינות הכניסה
בתכניות התואר השני בעיצוב תעשייתי, אמנויות ותקשורת חזותית יתקיימו שני שלבים לבחינות הכניסה. מועמדים שיעברו בהצלחה את השלב הראשון יזומנו לשלב השני. הודעה על מעבר שלב תימסר למועמדים באמצעות המייל האישי.

הודעה על תוצאות סופיות של הליך הקבלה
בתום תהליך הקבלה ישלחו למועמדים הודעות קבלה ללימודים, דחייה או המתנה. התשובות למועמדים נמסרות בכתב בלבד. לא תינתנה תשובות טלפוניות. למועמדים שיתקבלו ללימודים תשלח הודעה בצירוף טפסי הרשמה ללימודים והודעה על סדרי תשלום שכר הלימוד. עליכם יהיה להסדיר את שכר הלימוד, ולהחזיר לאקדמיה את כל הטפסים הנדרשים תוך שבועיים מיום קבלת ההודעה על הקבלה, על מנת להבטיח את מקומכם. קבלת מועמדים שלא יעמדו בתנאים אלו – תבוטל, לא תשלח התראה לפני הביטול והמקום יימסר למועמדים מרשימת ההמתנה. על המועמדים שהתקבלו לשתי תכניות לבחור את התוכנית בה הם מעוניינים ולשלוח מכתב המודיע על בחירתם יחד עם יתר טפסי מימוש הקבלה.

ערעור על תוצאות בחינות הכניסה
תוצאות בחינות הכניסה הינן סופיות ואין אפשרות לערער עליהן. מועמדים שמילאו אחר כל התנאים הדרושים לקבלה וסבורים שהמטפלים בבקשה טעו או שגו בטיפול מבחינה מנהלית בלבד, רשאים להגיש קבילה בכתב למזכירות האקדמית בבצלאל.

ידיעת שפות בתכניות התואר השני
ידיעת השפה העברית – הלימודים באקדמיה מתנהלים לרוב בשפה העברית. על הסטודנטים בתואר השני, להיות ברמת עברית המאפשרת את לימודיהם המעשיים והעיוניים.

ידיעת השפה האנגלית – כחלק מתנאי הקבלה לאקדמיה חייבים המועמדים להציג רמת פטור באנגלית. מועמדים ללא תואר ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל או מארץ דוברת אנגלית, יידרש להוכיח רמה מקבילה או לעבור מבחן אמי”ר עד לסוף שנה ראשונה.

תהליך הקבלה, מועדי הבחינות ופרוט נוסף על תיקי העבודות והצהרת הכוונות:

למידע על תהליך הקבלה לתכנית התואר השני בעיצוב אורבני
למידע על תהליך הקבלה לתכנית התואר השני באמנויות
למידע על תהליך הקבלה לתכנית התואר השני במדיניות וביקורת של האמנויות
למידע על תהליך הקבלה לתכנית התואר השני בעיצוב תעשייתי
למידע על תהליך הקבלה לתכנית התואר השני בתקשורת חזותית

טופס הרשמה - לחץ כאן