חדש בבצלאל – תואר עיוני חדש במחלקה לתרבות חזותית וחומרית*. למידע על התכנית ותהליך ההרשמה וקבלה לחץ/י כאן
*הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה

מועדי ההרשמה

למועדי ההרשמה לחץ כאן

ההרשמה לבצלאל מתבצעת באמצעות טופס הרשמה מקוון. קיימת אפשרות להירשם למחלקה אחת או לשתי מחלקות.
הרשמה לשתי התמחויות באותה מחלקה מתבצעת בקישור לרישום למחלקה אחת. במקרה זה יש לדרג עדיפויות.

בטופס המקוון יש למלא פרטים אישיים, סטטוס השכלתך התיכונית ו/או אקדמית ולבחור את המחלקה המבוקשת. בנוסף, יהיה עליך לבצע תשלום באמצעות כרטיס אשראי (ויזה/ישראכרט/אמריקן אקספרס). על בסיס הנתונים שימולאו באתר תאושר הרשמתך ועל כן יש להקפיד על עדכון מלא ונכון של הנתונים.

חשוב: על מנת ללמוד בבצלאל נדרשת תעודת בגרות מלאה או תעודה שוות ערך.

ניתן להירשם במעמד “על תנאי” במקרים הבאים:

במידה ואינך עומד/ת באחת ההגדרות המפורטות מעלה, יש לפנות לראש מנהל הסטודנטים במייל liatb@bezalel.ac.il על מנת לבחון אפשרות להרשמה.

מובהר בזאת כי בכל מקרה תעודת בגרות מלאה או תעודה שוות ערך מהווה תנאי להתחלת הלימודים בבצלאל.
לאחר הקבלה לבצלאל וכחלק מתהליך מימוש הקבלה, תידרש/י להציג תעודת בגרות מלאה או אישורים המעידים על מצב השלמת הבגרות כפי שדווחו בטופס ההרשמה. במקרה של אי התאמה בין הנתונים שדווחו בטופס הרישום למסמכים שיוצגו עם הקבלה, תבוטל הקבלה לבצלאל ללא אפשרות להחזר כספי.

מועמדים שאין באפשרותם לבצע רישום באינטרנט מוזמנים לפנות למזכירות האקדמית בטלפון 02-5893313/347 ולהזמין ערכת הרשמה הכוללת טופס הרשמה ושובר תשלום בדואר או להירשם ללימודים בבצלאל ישירות במזכירות האקדמית בבצלאל הרֿהצופים, ירושלים, בניין סוויג קומה 7.

במהלך תקופת ההרשמה תקיים המזכירות קבלת קהל בין השעות 9:00-15:30.

דמי הרשמה ובחינות כניסה:

דמי הרשמה
דמי ההרשמה לבצלאל: 330 ש”ח.

דמי בחינות כניסה
דמי בחינות כניסה: 370 ש”ח.
דמי בחינות כניסה למחלקה נוספת: 200 ש”ח

סה”כ – דמי הרשמה ובחינות כניסה למחלקה אחת: 700 ₪
סה”כ – דמי הרשמה ובחינות כניסה לשתי מחלקות: 900 ש”ח

* לנרשמים ללימודים בימים הפתוחים תינתן הנחה של 200 ₪ בדמי ההרשמה.

אופן התשלום
בכדי לסיים את תהליך ההרשמה המקוונת באתר בצלאל יש לשלם את דמי ההרשמה והבחינות באמצעות כרטיס אשראי.
מועמד שנרשם באמצעות ערכת ההרשמה יכול לשלם בדואר באמצעות שובר תשלום המצורף לערכה. יש לשלוח את השובר (חתום בידי בנק הדואר) בצירוף טופס ההרשמה למזכירות האקדמית שבבצלאל. לא יידונו בקשות אשר לא יצורף אליהן שובר תשלום עבור ההרשמה.

דמי ההרשמה ובחינות הכניסה טובים להצגת מועמדות פעם אחת בלבד ולשנה זו בלבד.

ביטול הרשמה
מועמדים שנרשמו ומבקשים לבטל את הרשמתם, מתבקשים למלא טופס ביטול הרשמה ולשולחו למזכירות האקדמית. אין דמי ההרשמה ובחינות הכניסה מועברים משנה לשנה ואין הם מוחזרים גם במקרה והמועמד ביטל הרשמתו*, לא נבחן, או לא התקבל ללימודים.

*מועמד אשר יבטל את הרשמתו לפני מועד סיום ההרשמה הרשמי (במועד המפורסם באתר ההרשמה) יקבל החזר בעבור דמי הבחינות בלבד.

חידוש הרשמה
חידוש הרשמה בעקבות ביטולה יכול להיעשות בכתב בלבד בפניה אל המזכירות האקדמית. הבקשה לחידוש ההרשמה תטופל כאילו נרשם המועמד ביום החידוש ותידון על פי כללי הקבלה שיהיו תקפים באותו יום ובהתאם למספר המקומות בתוכנית בה מבקש המועמד ללמוד.

אישור הרשמה וזימון לבחינות
אישור הרשמה יישלח למייל האישי לאחר קבלת טופס ההרשמה. זימונים לבחינות הכניסה ותרגילי בית במחלקות הרלוונטיות יישלחו למייל האישי עם סיום מועד ההרשמה. זימונים אלה אינם באים להחליף את אחריות המועמד לברר את מועדי הבחינות ואת מיקומן המפורסמים באתר זה.

הודעה על מעבר שלב בבחינות הכניסה
בחלק מהמחלקות מתקיימים שני שלבים לבחינות הכניסה (פרוט התהליך בעמוד המחלקות). מועמדים שיעברו בהצלחה את השלב הראשון יזומנו לשלב השני. הודעה על מעבר שלב תימסר למועמד באמצעות המייל האישי. במידה ויחול שינוי באופן מתן התשובות תתפרסם הודעה על כך ביום המבחנים של השלב הראשון.

הודעה על תוצאות סופיות בבחינות הכניסה
בתום תהליך בחינות הכניסה ישלחו למועמדים הודעות קבלה ללימודים, דחייה או המתנה. התשובות למועמדים נמסרות בכתב בלבד. לא תינתנה תשובות טלפוניות. למועמד שיתקבל ללימודים תשלח הודעה בצירוף טפסי הרשמה ללימודים והודעה על סדרי תשלום שכר הלימוד והעברת מסמכים נדרשים. המועמד יסדיר את שכר הלימוד כפי שיידרש ויחזיר לאקדמיה את כל הטפסים הנדרשים תוך שבועיים מיום קבלת ההודעה על הקבלה, על מנת להבטיח את מקומו. קבלת מועמד שלא יעמוד בתנאים אלו – תבוטל, לא תשלח התראה לפני הביטול ומקומו יימסר למועמד מרשימת ההמתנה. על המועמדים שהתקבלו לשתי תוכניות לבחור את התוכנית בה הם מעוניינים ולשלוח מכתב המודיע על בחירתם יחד עם יתר טפסי מימוש הקבלה.

ערעור על תוצאות בחינות הכניסה
תוצאות בחינות הכניסה הינן סופיות ואין אפשרות לערער עליהן. מועמד שמילא אחר כל התנאים הדרושים לקבלתו וסבור שהמטפלים בבקשתו טעו או שגו בטיפול בעניינו מבחינה מנהלית בלבד, רשאי להגיש קבילה בכתב למזכירות האקדמית בבצלאל.

תהליך בחינות הכניסה ומועדי בחינות הכניסה
אמנות, תקשורת חזותית, צורפות ואופנה, צילום, עיצוב תעשייתי, אמנויות המסך, ארכיטקטורה, עיצוב קרמי וזכוכית.

התאמות בבחינות הכניסה

מועמדים הזקוקים להתאמות במבחני הכניסה מתבקשים להגיש למרכז הדקנאט אבחונים מעודכנים מהגורמים הרלוונטיים עם הרשמתם ולא יאוחר ממועד סיום ההרשמה. לא יטופלו בקשות שיתקבלו לאחר מועד זה.
לקבלת מידע נוסף, ניתן לפנות לליאורה טס, מנהלת מערך התמיכה הרגשית והאקדמית לסטודנטים באמצעות טל: 02-5893289 או דוא”ל: liora@bezalel.ac.il

ידיעת שפות בתכניות התואר הראשון
ידיעת השפה העברית – הלימודים באקדמיה מתנהלים בשפה העברית. מועמדים ללא תעודת בגרות ישראלית יידרשו, כחלק מתנאי הקבלה לאקדמיה, להבחן בעברית ולהוכיח רמת ידיעה המאפשרת את לימודיהם. רמת הפטור הנדרשת בבצלאל היא רמה ה’ ומעלה. סטודנט יוכל להתחיל את לימודיו באקדמיה עם הצגת ציון 65 ומעלה בבחינת רמה ד’ על פי מבחן בית הספר לתלמידי חו”ל של האוניברסיטה העברית או עם הצגת אישור על סיום אולפן ברמה הנדרשת. אישור זה יש להגיש במעמד הקבלה לבצלאל. לחילופין, יוכל המועמד להציג אישור על מסגרת למידה לידיעת השפה העברית, רמות ד’ וה’. סטודנטים כאמור יידרשו להציג עד תום שנת הלימודים הראשונה רמה ה’ כתנאי להמשך לימודיהם.
ניתן לקיים את בחינת המיון בבית הספר לתלמידי חו”ל, באוניברסיטה העברית. למידע והבהרות נוספות יש לפנות אל היחידה להוראת עברית בטלפון: 02-5882621 או במשרדי היחידה בבניין בויאר, חדר 436 באוניברסיטה העברית בהר הצופים.

 ידיעת השפה האנגלית – במסגרת הלימודים באקדמיה נדרש כל תלמיד להגיע לרמת ‘פטור’ כתנאי לזכאותו לתואר הראשון. רמת פטור באנגלית מהווה תנאי מעבר לשנה ג’ עלֿפי החלטת סנאט בצלאל. ע”פ תקנון סטודנטים לא יוכלו להתקבל ללימודים בבצלאל אלא אם הגיעו לרמה ‘בסיסי’ באנגלית. כל המתקבלים חייבים להציג ציון בבחינת אמי”ר או במבחן הפסיכומטרי, הנערכים עלֿידי ‘המרכז הארצי לבחינות והערכה’. מועמדים שלא נבחנו בעבר בבחינת מיון באנגלית, ורמתם לא נקבעה, נדרשים להירשם לבחינת האמיר”ם אשר תתקיים במהלך חודשי הקיץ בבצלאל. שובר תשלום יישלח למתקבלים בערכת מימוש הקבלה. בחינת המיון תקבע את רמת האנגלית, ולפיה ישובצו הסטודנטים לשיעורי אנגלית במכינות הקיץ ובמהלך שנת הלימודים. התחלת לימודים ללא הרמה הנדרשת מותנית באישור ועדה אקדמית עליונה.

להלן רמות האנגלית:

פטור- פסיכומטרי/אמי”רם: 134+ אמי”ר: 234+

מתקדמים ב’- פסיכומטרי/אמי”רם: 120-133 אמי”ר: 220-233

מתקדמים א’- פסיכומטרי/אמי”רם: 100-119 אמי”ר: 200-219

בסיסי- פסיכומטרי/אמי”רם: 85-99 אמי”ר: 185-199

טרום בסיסי ב’- פסיכומטרי/אמי”רם: 70-84 אמי”ר: 170-184

טרום בסיסי א’- פסיכומטרי/אמי”רם: 50-69 אמי”ר: 150-169

טופס הרשמה - לחץ כאן