דקנית הסטודנטים

שלי הרשקו
טל: 02-5893279
דוא”ל: shelly@bezalel.ac.il

רכזת מערך סיוע כלכלי ותקציבי ורכזת הדקנאט
איידן נפתלי
טל: 02-5893269
דוא”ל: aidan@bezalel.ac.il

מנהלת מערך התמיכה הרגשית והאקדמית לסטודנטים
ליאורה טס
טל: 02-5893220
דוא”ל: liora@bezalel.ac.il

מנהלת היחידה לרב תרבותיות ומגוון, חינוך וחברה

תמר לוי-ארמן
טל: 02-5893289
דוא”ל: tamara@bezalel.ac.il

אסף אלקלעי- רכז פרוייקטים חברתיים ורכז תכנית תעודת ההוראה בשיתוף עם העברית
asaf.e@bezalel.ac.il

רכזת נגישות אקדמית למגזר הערבי
מרואה בכרי
דוא”ל: marwab@bezalel.ac.il

דניאל זיני : מ”מ רכזת פרויקטים להרחבת הנגישות לחברה הערבית
דוא”ל: shirp@bezalel.ac.il

ניתן לקבוע פגישות עם צוות הדקנאט באמצעות המייל והטלפון

טופס הרשמה - לחץ כאן