דקנית הסטודנטים

שלי הרשקו
טל: 02-5893279
דוא”ל: shelly@bezalel.ac.il

רכזת מרכז הדקנאט לתמיכה בסטודנטים

ליאורה טס
טל: 02-5893220
דוא”ל: shelly@bezalel.ac.il

מנהלת תחום מעורבות חברתית וקידום הסטודנט

תמר לוי-ארמן
טל: 02-5893289
דוא”ל: tamara@bezalel.ac.il

ממונה על מערך הסיוע הכלכלי ופרסי הצטיינות לסטודנטים

אילנה דבורין-כהן
טל: 02-5893269
דוא”ל: ilana@bezalel.ac.il

רכזת נגישות אקדמית למגזר הערבי

מרואה בכרי
דוא”ל: marwab@bezalel.ac.il

שיר פינס
דוא”ל: shirp@bezalel.ac.il

ניתן לקבוע פגישות עם צוות הדקנאט באמצעות המייל והטלפון

טופס הרשמה - לחץ כאן