התאמות בבחינות הכניסה

מועמדים הזקוקים להתאמות במבחני הכניסה מתבקשים להגיש למרכז הדקנאט אבחונים מעודכנים מהגורמים הרלוונטיים עם הרשמתם ולא יאוחר ממועד סיום ההרשמה. לצערנו לא נוכל לטפל בבקשות שיתקבלו לאחר מועד זה.

לקבלת מידע נוסף, ניתן לפנות לתמר לוי-ארמן, מנהלת תחום מעורבות חברתית וקידום הסטודנט באמצעות טל: 02-5893289 או דוא”ל: tamara@bezalel.ac.il

 

 

טופס הרשמה - לחץ כאן