התאמות בבחינות הכניסה

מועמדים הזקוקים להתאמות במבחני הכניסה מתבקשים להגיש למרכז הדקנאט אבחונים מעודכנים מהגורמים הרלוונטיים עם הרשמתם ולא יאוחר ממועד סיום ההרשמה. לצערנו לא נוכל לטפל בבקשות שיתקבלו לאחר מועד זה.

לקבלת מידע נוסף, ניתן לפנות לליאורה טס, מנהלת מערך התמיכה הרגשית והאקדמית לסטודנטים באמצעות טל: 02-5893289 או דוא”ל: liora@bezalel.ac.il

 

 

טופס הרשמה - לחץ כאן