מלגות לימודים מטעם האקדמיה

האקדמיה מעניקה מלגות סיוע בשכר הלימוד על בסיס סוציוֿאקונומי לסטודנטים הלומדים בבצלאל. כלל ציבור הסטודנטים בכל המחלקות והתארים זכאים להגיש בקשה למלגת סיוע בשכר הלימוד. המלגות יכולות להינתן בגבהים שונים ממלגות חלקיות ועד למלגות מלאות.

מלגות בעבור חונכות אישית ומעורבות חברתית

האקדמיה מעודדת פעילות ומעורבות של סטודנטים בקהילה ומרכזת פרויקטים חברתיים מגוונים המעניקים מלגות. המעורבות החברתית הינה בהיקף של עד 4 שעות שבועיות.

פרסי הצטיינות

האקדמיה מעניקה מידי שנה פרסי הצטיינות על סמך הישגים לימודיים ופרסים יעודיים על פי קטגוריות שונות. למידע נוסף.

טופס הרשמה - לחץ כאן