מיקומה המורכב והייחודי של בצלאל מאתגר ומאפשר לסטודנטים אמנים צעירים בירושלים לצאת מתוך עצמם, להביט החוצה אל הזמן והמקום בו הם נמצאים לחיות וליצור בעיר תוך מעורבות ומודעות למתחים, לקונפליקטים, לשונות ולמורכבות שבה. בצלאל רואה חשיבות עליונה במעורבות סטודנטים בקהילה, בהעמקת המודעות החברתית, והסביבתית, ביצירת חשיבה ביקורתית ובפעולה אקטיבית של הסטודנטים בחברה בה הם חיים ויוצרים.

האקדמיה בצלאל זכתה בפרס המועצה להשכלה גבוהה ע”ש שוש ברלינסקי שינפלד ז”ל למעורבות חברתית בקהילה לשנת הלימודים תשע”ב. מנימוקי המל”ג: “האקדמיה הינה מוסד מוביל בנושא המעורבות החברתית בשנים האחרונות ומהווה דוגמא למעורבות האקדמיה בקהילה בכל הרמות והדרגים במוסד”.
האקדמיה מעודדת את הסטודנטים ליטול חלק במגוון העשיר של הפרויקטים והקורסים משלבי העשייה החברתית. חלק ניכר מהפרויקטים מקנה מלגות. למידע נוסף.

טופס הרשמה - לחץ כאן