דקנאט הסטודנטים ממונה על הגשת סיוע לסטודנטים במישור האישי, אקדמי, כלכלי והחברתיֿתרבותי, תוך תיאום וקשר הדוק עם המחלקות האקדמיות והמנהליות של האקדמיה.

מרכז הדקנאט לתמיכה, הדרכה ומעורבות חברתית
בשנת תשע”ב נפתח בסיוע הביטוח הלאומי המרכז לתמיכה, הדרכה ומעורבות חברתית. המרכז מאגד בתוכו את כל תחומי הפעילות של דקנאט הסטודנטים ומשמש גוף ידע, פיתוח ומחקר בתחומי המעורבות החברתית, לקויות למידה בסביבה יוצרת ועוד. הוא הוקם במטרה לספק מענה למכלול צרכיו הלימודיים, האישיים והנפשיים של הסטודנט.

במרכז תינתן תמיכה אקדמית ללימודים המעשיים והעיוניים, בנוסף לתמיכה הנפשית, האישית והקבוצתית במסגרת סביבה טכנולוגית ומאפשרת. בנוסף המרכז יקיים במהלך השנה סדנאות וימי עיון סביב נושאי הליבה בהם הוא עוסק.

תחת מרכז הדקנאט ניתן למנות את התחומים הבאים:

ייזום, פיתוח ואחריות על פרויקטים וקורסים המשלבים מעורבות חברתית

פיתוח וניהול תכניות אקדמיות להנגשת אוכלוסיות ומגזרים שונים

קיום מערך סיוע אקדמי ומרכז תמיכה למען סטודנטים לקויי למידה ובעלי צרכים ייחודים באקדמיה

פיתוח מרכז המשמש גוף ידע, פיתוח ומחקר בתחומי המעורבות החברתית, לקויות הלמידה בסביבה יוצרת ובתחומים נוספים בהם עוסק המרכז

ייזום, אחריות ופיתוח קורסי קיץ וסדנאות

ריכוז טיפול בתלונות הסטודנטים

סיוע אישי

סיוע כלכלי באמצעות: מלגות, הלוואות, מלגות מקרנות חוץ ועוד

ניהול מערך שירותים פסיכולוגיים

קיום קשר שוטף בין אגודת הסטודנטים ואוכלוסיית הסטודנטים לבין הנהלת האקדמיה

רווחת הסטודנט

נציב קבילות הסטודנטים

טיפול במערך פרסי ההצטיינות של האקדמיה

 

טופס הרשמה - לחץ כאן