נשיא האקדמיה

פרופ’ עדי שטרן

בית הספר לתארים מתקדמים: ראשי תכניות

ד”ר אלס ורבקל – ראש התוכנית ללימודי מוסמך בעיצוב אורבני (M.Urb.Des)
ד”ר דור גז – ראש התכנית ללימודי מוסמך באמנויות (M.F.A)
ד”ר רומי מיקולונסקי – ראש התכנית ללימודי מוסמך בעיצוב תעשייתי (M. Des)
ד”ר ליאת פרידמן – ראש התוכנית ללימודי מוסמך מדיניות ותאוריה של האמנויות (M.A)
ד”ר ליאת לביא – ראש התכנית ללימודי מוסמך בתקשורת חזותית (M.Des)

תואר ראשון: ראשי מחלקות

ד”ר אורי ברטל – ראש המחלקה לתרבות חזותית וחומרית
ד”ר ערן ארליך – ראש המחלקה לעיצוב קרמי וזכוכית
מר יוסי קריספל- ראש המחלקה לאמנות ע”ש בלאנש ורומי שפירו
ד”ר אלס ורבקל – ראש המחלקה לארכיטקטורה ע”ש ג’ק ד’ וויילר
גב’ שלי סתת – ראש המחלקה לצורפות ואופנה
גב’ תמי ברנשטיין – ראש המחלקה לאמנויות המסך
מר ספי חפץ – ראש המחלקה לעיצוב תעשייתי ע”ש בנימין סוויג
מר דויד עדיקא – ראש המחלקה לצילום
מר ארז גביש – ראש המחלקה לתקשורת חזותית ע”ש קרן קיסריה אדמונד בנימין דה רוטשילד

טופס הרשמה - לחץ כאן