שנת לימודים ראשונה חינם לחיילים משוחררים

סטודנטים לתואר ראשון שהנם חיילים משוחררים זכאים לשכר לימוד חינם בשנתם הראשונה ללימודים בהתאם לתנאי הזכאות בחוק “קליטת חיילים משוחררים”. ניתן למצוא מידע באשר לזכאים ותנאי הזכאות באתר היחידה להכוונת חיילים משוחררים.

הסבר על תהליך קבלת המענק לזכאים ואופן התשלום יינתן למתקבלים עם סיום תהליך בחינות הכניסה.

טופס הרשמה - לחץ כאן