תכנית הלימודים כוללת שלוש חטיבות לימוד רעיוניות ומעשיות –
חטיבה משולבת, מעשית ועיונית – 24 נ”ז
חטיבה מעשית – 10 נ”ז
חטיבה עיונית – 14 נ”ז
סה”כ נ”ז לתואר מוסמך בתקשורת חזותית* – 48 נ”ז

להלן פירוט מרכיבי שלוש חטיבות הלימוד:

חטיבה משולבת –  מעשית ועיונית
מהווה את ליבת התכנית. כוללת את קורסי ה”הייפר-סטודיו” ואת הפרויקט המרכזי. קורסים אלה מונחים על ידי מרצים/ות מתחומי הפרקטיקה והתיאוריה יחדיו.
סה”כ בחטיבה: 24 נ”ז

“הייפר – סטודיו”:
מסגרת של 4 קורסי סטודיו סימסטריאליים שמטרתם הבנת דיסציפלינת התקשורת החזותית ברשת ההקשרים הרחבה בה היא פועלת. כל קורס ייסוב סביב ציר קונטקסט מרכזי ויועבר על ידי 2 מרצים/ות (בעלי/ות אוריינטציה תיאורטית ומעשית). רצף הקורסים יאפשר את בחינת התחום בארבעה חתכים: חתך בין-תחומי, היסטורי, טכנולוגי וחברתי/פוליטי. קורסי ה”הייפר-סטודיו” יהוו מסגרת המשלבת דיון תיאורטי עם סדנת עיצוב מעשית שתוצריה יגיבו לפן התיאורטי או ישמשו לו כמקרי בוחן. כל קורס “הייפר-סטודיו” מקנה לסטודנט/ית 3 נ”ז. סה”כ על כל סטודנט/ית בתכנית להשתתף ב-4 קורסי “הייפר-סטודיו” בהיקף כולל של 12 נ”ז.

פרויקט מרכזי:
הפרויקט המרכזי כשמו יעמוד במרכז לימודי המוסמך בתקשורת חזותית, יוגדר וינוסח במהלך השנה הראשונה ויפותח במהלך השנה השנייה ללימודיו של הסטודנט/ית בתכנית. הפרויקט יהיה בעיקרו מעשי וילווה בעבודה כתובה הן כבסיס מחקרי והן כנייר עמדה להנמקת הפן המעשי. נושא הפרויקט יבחר על ידי הסטודנט/ית שת/יונחה בהיבטים מעשיים ותיאורטיים של עבודתו/ה במסגרות הנחיה אישיות וקבוצתיות. הפרויקט המרכזי מקנה לסטודנט/ית 12 נ”ז.

חטיבה מעשית – לימודי עיצוב

חטיבה זו מיועדת להעמקת מיומנויותיהם של הסטודנטים/ות כמעצבים/ות וכוללת סדנאות נושא, קורסי בחירה מעשיים וסדנאות אורח בתחומי העיצוב לתקשורת חזותית.
סה”כ בחטיבה: 10 נ”ז

סדנאות נושא – סדנאות הנושא תתקיימנה במשותף לסטודנטים/ות משנה א’ ומשנה ב’ בתכנית. כל סדנה תוקדש לנושא מרכזי רחב אליו יתייחסו הסטודנטים/ות בפרויקט המסכם של הסדנה. על כל סטודנט/ית בתכנית להשתתף בסדנת נושא אחת בכל שנה בהיקף של 2 נ”ז. סה”כ על כל סטודנט/ית להשתתף ב-2 סדנאות נושא לתואר בהיקף כולל של 4 נ”ז.

קורסי בחירה מעשיים – קורסי הבחירה המעשיים יוקדשו לז׳אנרים, פורמטים או טכנולוגיות ויתקיימו במשותף לסטודנטים/ות משנה א’ ומשנה ב’ בתכנית. על כל סטודנט/ית בתכנית להשתתף בקורס בחירה מעשי אחד בכל שנה בהיקף של 2 נ”ז. סה”כ על כל סטודנט/ית להשתתף ב-2 קורסי בחירה מעשיים בהיקף כולל של 4 נ”ז.

סדנאות אורח – סדנאות סמסטריאליות בנות שבוע אשר יועברו במשותף לסטודנטים/ות בשנה א’ ובשנה ב’ בתכנית על ידי מעצבים/ות מובילים מהארץ ומחו”ל. על כל סטודנט/ית להשתתף בסדנת אורח אחת בכל שנה בהיקף של 1 נ”ז. סה”כ על כל סטודנט/ית בתכנית להשתתף ב-2 סדנאות אורח בהיקף כולל של 2 נ”ז.

חטיבה עיונית – לימודי תיאוריה

חטיבה זו מיועדת להעמקת מיומנותיהם התאורטיות והמחקריות של הסטודנטים/יות וכוללת קורסי תיאוריה, שיטות מחקר ומתודולוגיות בתחומי התקשורת החזותית, העיצוב והאמנות.
סה”כ בחטיבה: 14 נ”ז

שני קורסי מתודולוגיות מחקר וכתיבה – המקנים לסטודנט/ית כלים למחקר וכתיבה אקדמית. הקורסים ניתנים בשנה א’ במתכונת של פרו-סמינר (בהיקף של 2 נ”ז) וסמינר (בהיקף של 4 נ”ז). סה”כ – 6 נ”ז.

קורס חובה עיוני לשנה א’ – המאפשר לסטודנט/ית העמקה בתיאוריות של תקשורת חזותית. הקורס ניתן בשנה א’ בהיקף של 2 נ”ז.

קורס חובה עיוני לשנה ב’ – המאפשר לסטודנט/ית לימוד והעמקה בהבנת ההשפעות ההדדיות המתקיימות בין שדות האמנות והתקשורת החזותית. הקורס ניתן בשנה ב’ בהיקף של 2 נ”ז.

סמינר בחירה עיוני לשנה ב’ – מאפשר לסטודנט/ית להרחיב את אופקיו/ה בקונטקסט רחב של תחום התקשורת החזותית ולבסס את מיומנויות המחקר והכתיבה שלו/ה. על כל סטודנט/ית לבחור בשנה ב’ בסמינר אחד בהיקף כולל של 4 נ”ז מתוך הסמינרים העיוניים לבחירה הנכללים בתכנית.

תקופת לימודים

משך הלימודים בתכנית: שתי שנות לימוד.
הלימודים מתקיימים בימי חמישי (יום לימודים ארוך) ושישי (עד לשעות הצהריים), בבצלאל שבהר הצופים ירושלים.
בנוסף יתקיימו אירועים מיוחדים כגון: ביקורים ומפגשים בתערוכות, השתתפות בימי עיון, סדנאות והרצאות; לא בהכרח בימי הלימוד המוגדרים.

 *יתכנו שינויים בתכנית הלימודים, ימי הלימוד והמיקום
תכנית סופית תתפרסם בשנתון תש”פ המתפרסם בחודשי הקיץ 2019

טופס הרשמה - לחץ כאן