שלב הרשמה: הרשמה מקוונת והגשת מסמכים ותיק עבודות

על כל הנרשמים לתכנית לתואר שני בתקשורת חזותית  לבצע הרשמה מקוונת דרך אתר זה ולהעלות את מסמכי הרישום ותיק העבודות ל”מערכת העלאת מסמכי רישום ותיקי עבודות” עד למועד סיום ההרשמה.

לינק וסיסמא ל”מערכת העלאת מסמכי הרישום “, יישלח לאחר ביצוע ההרשמה המקוונת.
למדריך ומפרט טכני לשימוש במערכת- לחץ/י כאן

בנוסף למידע בעמוד זה בדבר תהליך הקבלה למחלקה, יש לקרוא בעיון על תהליך ההרשמה המופיע בעמוד “תהליך ההרשמה – תואר שני“.

שלב א’: בחינת תיק העבודות ומסמכי הרישום

השלב הראשון של תהליך הקבלה כולל בחינה של תיקי עבודות, קורות חיים, גיליון ציונים והצהרת כוונות של המועמדים ללא נוכחותם. מועמדים שיעברו בהצלחה שלב זה, יוזמנו לשלב ב’ של תהליך הקבלה

תיק העבודות צריך לשקף את הניסיון המקצועי של המועמד/ת בהתאם לתחום לימודיו/לימודיה בתואר הראשון ועבודתו/עבודתה המקצועית והאישית. הרכב העבודות ועיצוב אופן הגשתן יצביע על הישגיו/ה הבולטים, כישוריו/ה, ניסיונו/ה ויכולותיו/ה המקצועיות של המועמד/ת. חשוב להציג עבודות בעיקר מהשנים האחרונות.

תיק העבודות אמור לייצג אתכם, את תחומי העניין שלכם ואת עשייתכם. לצד עשייה בתחום התקשורת החזותית ו/או בתחומים נושקים, אתם יכולים להראות גם עשייה יצירתית בתחומים אחרים (כתיבה, מוזיקה וכד׳).

אנא ציינו לצד כל עבודה תיאור מילולי של העבודה והקונספט, שנה, באיזו מסגרת נעשתה ומה היה תפקידכם בפרויקט, צילומים של תוצרים מוגמרים (תוצר מתייחס לכל מדיום ופורמט). ניתן להוסיף סקיצות ותהליכי עבודה או כל דבר נוסף שיסייע לנו לחוות את האופן בו אתם מעצבים ומפתחים מחשבה חזותית.

במידה ויש לכם אתר אנא צרפו אותו כלינק. זוהי תוספת בלבד ואין להסתמך על האתר להגשת הפרוטפוליו אלא לערוך חומרים נבחרים ולצרף לינק כתוספת.

הצהרת הכוונות תהיה באורך של 200-250 מילים לכל היותר.
בהצהרת הכוונות יפרט/תפרט המועמד/ת את כוונותיו/ה, שאיפותיו/ה ומטרותיו/ה המקצועיות והאקדמיות ובכלל זה תחום או תחומי עניין אפשריים אותם ת/ירצה המועמד/ת לפתח במהלך לימודיו/ה במסגרת הפרויקט המרכזי.

שלב ב’: ראיון קבלה

וועדות הקבלה יתקיימו בתאריך 30/9/20 על פי זימון אישי.
זימון אישי ישלח במייל בתום השלב הראשון למועמדים שעברו בהצלחה את שלב א’ של תהליך הקבלה. זימונים אלה אינם באים להחליף את אחריות המועמד לברר היכן ומתי ייערכו ראיונות הקבלה.

במהלך ראיון הקבלה יתבקשו המועמדים להציג את תיק העבודות ולפרט את המטרות והשאיפות המקצועיות. יש להביא לראיונות הקבלה תעודה מזהה (תעודת זהות, תעודת עולה, דרכון), ואת הזימון לראיון הקבלה.

טופס הרשמה - לחץ כאן