בנוסף למידע המפורט בעמוד זה בדבר תהליך הקבלה למחלקה, יש לקרוא בעיון על תהליך ההרשמה המופיע בדף מידע כללי.

הצגת מועמדות לתוכנית

התכנית מיועדת לאדריכלים ולאדריכלי נוף וכן לבוגרי תואר ראשון בתחומי ידע אחרים כגון: ארכיאולוגיה, תולדות האמנות, עיצוב, גיאוגרפיה, פילוסופיה, היסטוריה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, כלכלה, משפט, לימודי הסביבה וקיימות – כל אלו בכפוף לעמידה בתנאי סף ובלימודי השלמה.

מועמדים שאינם אדריכלים נדרשים במבחני כניסה ובלימודי השלמה המהווים דרישות קדם לתוכנית אשר יערכו בקיץ ובסמסטר א’.

מועמדים בעלי תעודת .B. Arc. ,B.Sc בתואר מקצועי בארכיטקטורה ו- .B.L.A אדריכלות נוף או שווה ערך נדרשים להציג גיליון ציונים מצטבר מקורי.

מועמדים בעלי תואר בוגר ללא ניסיון מקצועי נדרשים להציג ציון ממוצע של 85 לפחות (כולל פטור ברמה אוניברסיטאית באנגלית) מלימודי התואר הראשון.

מועמדים בעלי ניסיון מקצועי מוכח של שלוש שנים לפחות נדרשים להציג ציון ממוצע של 80 לפחות (כולל פטור ברמה אוניברסיטאית באנגלית) מלימודי התואר הראשון.

על כל מועמד הנרשם לתוכנית לתואר שני להגיש עד למועד סיום ההרשמה ערכת הרשמה עלֿפי המפורט בתהליך ההרשמה בדף מידע הכללי, כולל הכנת נייר עמדה על רצונות בלימודי עיצוב אורבני.

ראיון קבלה

הליך בחינות הכניסה לאדריכלים:
וועדות הקבלה יתקיימו על פי זימון אישי בתאריך 2.10.18. עם סיום ההרשמה ישלחו זימונים במייל האישי אל המועמדים. זימונים אלה אינם באים להחליף את אחריות המועמד לברר את מועדי ראיונות הקבלה ואת מיקומן.
בראיון ייבחנו: תרגיל בית בעיצוב אורבני, להורדת התרגיל לחץ כאן; ניסיון אקדמי ו/או מקצועי; הבנה עיצובית ויכולת אינטלקטואלית בהתמודדות עם בעיות מורכבות; הכרת הכלים הבסיסיים ומחשוב התכנון.

הליך בחינות הכניסה למועמדים שאינם אדריכלים:
ראיון קבלה ותרגיל בית כמפורט מעלה (להורדת התרגיל לחץ כאן). בנוסף נדרשים המועמדים שאין בידם תואר באדריכלות לגשת למבחן קבלה. לפרוט: ראה דרישות קדם

טופס הרשמה - לחץ כאן