בהתאם לדרישות המל”ג מועמדים שאינם בעלי תואר בתחום הארכיטקטורה, נדרשים להבחן בבחינה מעשית, בנוסף לראיון הקבלה.
מועמד שיעבור בהצלחה את בחינות הכניסה יידרש בתכנית השלמות לפני התחלת הלימודים במסגרת האקדמית. במקרים, ניתן במקביל ללימודי ההשלמה, להירשם למספר קורסים מהתכנית האקדמית בתאום ובאישור וועדת ההוראה של התכנית, ובהתאם להיקף ההשלמות הנדרש.

היקף והרכב תכנית ההשלמות בשנת הלימודים תשע”ט (מבנה תכנית ההשלמות לתש”פ יתפרסם למתקבלים):

קורסים סמסטריאלים 
סטודיו מבוא, 6 נ”ז, מועד: סמסטר קיץ, שבועיים ראשונים של ספטמבר, 8 שעות ביום.
אוטוקד,1 נ”ז

קורסים שנתיים (סמסטר א’ + ב’)
רישום, 2 נ”ז
תולדות האדריכלות במאה ה-20: תרבות, חברה וכלכלה, 2 נ”ז

סה”כ בתכנית השלמות: 11 נ”ז

*חלק מהקורסים יתקיימו במחלקה לארכיטקטורה, רחוב בצלאל 1, ירושלים.
**ייתכנו שינויים בהיקף ובהרכב תכנית ההשלמות לשנת הלימודים תש”פ.
***התשלום בעבור קורסי ההשלמה יהיה בהתאם למספר הנ”ז ובנוסף לשכר הלימוד של התכנית האקדמית.

השלמת הקורסים מהווה תנאי להמשך לימודים בתכנית. בקשת פטור מחלק מהקורסים על סמך לימודים קודמים ממוסדות להשכלה גבוהה מוכרים, ידונו בוועדת הקבלה לגופו של עניין.

טופס הרשמה - לחץ כאן