התכנית בעיצוב אורבני בבצלאל, מובילה כפלטפורמה אקדמית לניהול שיח וידע על העיר העכשווית בארץ ובעולם, וכחלק מרשת של שיתופי פעולה מקומיים ובינלאומיים. התכנית מהווה צומת תיאורטי ומקצועי לדיון בסוגיות עיצוביות ותכנוניות בעיר. התכנית דוגלת במצוינות אקדמית ומציעה מגוון רחב של קורסים המכשירים אנשי מקצוע וחוקרים בתחום העיצוב והמחקר האורבני שהינם בעלי עולם מושגים תיאורטי עדכני, ושיתרמו לשיח ולפרקטיקה העירוניים בישראל ובעולם. הלימוד והמחקר התיאורטיים משמשים בסיס ידע לעבודת הסטודיו, המהווה שדה מחקר ופעולה חלוציים ומתווי דרך בעיצוב אורבני. עבודת הסטודנטים והמרצים בתכנית מבוססת על יצירת מעורבות אקטיבית בחיים העירוניים במרחב האורבני בכלל ובירושלים בפרט.

השיח המקומי והבינלאומי העכשווי אודות הסביבה הבנויה הציבו את העיר והעירוניות על סדר היום החברתי, הכלכלי והסביבתי. הקונטקסט העירוני הפך להיות מוקד למחקרים רבים בארץ ובעולם. במקביל, שוק הדיור הוביל לעלייה במודעות החברתית לחשיבות העיר, המרחב הציבורי והרחוב. התכנית מציעה דרכי פעולה לפיתוח צורות חיים ברות קיימא וברות השגה, החל מקנה מידה ארצי עד לפעולות הצומחות מתוך קהילה.

התכנית מבוססת על תחומי ידע מגוונים ובמרכזה זיקה בין לימודים מעשיים במסגרת סטודיו ובין לימודים עיוניים, תיאורטיים ומתודולוגיים. הדיון והמחקר בתכנית עוסקים בין היתר בסוגיות כגון: תכנון פתוח-קצה, מרחב הפריפריה, תשתיות ותחבורה אלטרנטיביות במרחב האורבני, שוויון והכללה חברתית במרחב הציבורי, אקולוגיות עירוניות (נוף, סביבה וקיימות), קהילות ואקטיביזם עירוני, התחדשות עירונית, גבולות המטרופוליס, נופים היסטוריים אורבניים, תבניות חדשניות בארגון העיר ועוד.

טופס הרשמה - לחץ כאן