הצגת מועמדות לתוכנית

רשאים להציג מועמדות בעלי תעודת בוגר באמנות B.F.A, בארכיטקטורה B.Arch, בעיצוב B.Des ואף בעלי תואר בוגר מהאוניברסיטה. מועמדים שאינם בעלי תואר ראשון בתחום האמנויות או הארכיטקטורה, יידרשו לעמוד בקורסי השלמה במסגרת שנת השלמה. בכל מקרה תיבחן לגופה תכנית הקורסים שנלמדה עלֿ ידי הסטודנטים ויוחלט האם יש צורך בלימודי השלמה.
קורסי השלמה מתקיימים לרוב בימי ראשון, ייתכן ויומלץ לפצל את לימודי שנה א’ בהתאם להיקף ההשלמות.
יש להציג גיליון ציונים מצטבר מקורי. מועמדים בעלי תואר בוגר ידרשו להציג ציון ממוצע של 85 לפחות (כולל פטור באנגלית ברמה אוניברסיטאית) מלימודי התואר הראשון.

שלב הרשמה: הרשמה מקוונת והגשת מסמכים

על כל הנרשמים לתכנית לתואר שני במדיניות ותאוריה לבצע הרשמה מקוונת דרך אתר זה ולהעלות את מסמכי הרישום ותיק העבודות ל”מערכת העלאת מסמכי רישום” עד למועד סיום ההרשמה.

לינק וסיסמא ל”מערכת העלאת מסמכי הרישום”, יישלח לאחר ביצוע ההרשמה המקוונת.
למדריך ומפרט טכני לשימוש במערכת- לחץ/י כאן

בנוסף למידע בעמוד זה בדבר תהליך הקבלה למחלקה, יש לקרוא בעיון על תהליך ההרשמה המופיע בעמוד “תהליך ההרשמה – תואר שני“.

הליך הקבלה:

וועדות הקבלה יתקיימו בתאריך 23/9/20 על פי זימון אישי.
זימון אישי ישלח במייל עם סיום ההרשמה. זימונים אלה אינם באים להחליף את אחריות המועמד לברר היכן ומתי ייערכו ראיונות הקבלה.

 

טופס הרשמה - לחץ כאן