בנוסף למידע המפורט בעמוד זה בדבר תהליך הקבלה למחלקה, יש לקרוא בעיון על תהליך ההרשמה המופיע בדף מידע כללי

הצגת מועמדות לתכנית

על כל מועמד הנרשם לתוכנית התואר השני להגיש עד למועד סיום ההרשמה ערכת הרשמה כולל הגשת הצהרת כוונות; ובמקרה של התנסות באוצרות או בכתיבה של ביקורת גם תיק עבודות. רשאים להציג מועמדות בעלי תעודת בוגר באמנות B.F.A, בארכיטקטורה B.Arch, בעיצוב B.Des ואף בעלי תואר בוגר מהאוניברסיטה. מועמדים שאינם בעלי תואר ראשון בתחום האמנויות או הארכיטקטורה, יידרשו לעמוד בקורסי השלמה במסגרת שנת השלמה. בכל מקרה תיבחן לגופה תכנית הקורסים שנלמדה עלֿ ידי הסטודנטים ויוחלט האם יש צורך בלימודי השלמה.
קורסי השלמה מתקיימים לרוב בימי ראשון, ייתכן ויומלץ לפצל את לימודי שנה א’ בהתאם להיקף ההשלמות.
על המועמד להציג גיליון ציונים מצטבר מקורי. מועמדים בעלי תואר בוגר ידרשו להציג ציון ממוצע של 85 לפחות (כולל פטור באנגלית ברמה אוניברסיטאית) מלימודי התואר הראשון.

ועדת קבלה

וועדות הקבלה יתקיימו ב 2.10.18 על פי זימון אישי. עם סיום ההרשמה יישלח אל המועמד/ת זימון אישי באמצעות הדואר האלקטרוני.
זימונים אלה אינם באים להחליף את אחריות המועמד/ת לברר את מועדי ראיונות הקבלה ואת מיקומם.

טופס הרשמה - לחץ כאן