ראש התכנית ומרכזת מגמת הכתיבה הביקורתית
ד”ר ליאת פרידמן

מרכז מגמת האוצרות ולימודי מוזיאולוגיה
יגאל צלמונה

יועץ אקדמי
 ד”ר דרור פימנטל

סגל הוראה

ד”ר אריק גלסנר
ארנה קזין
ד”ר אשר סלה
ד”ר דור גז
ד”ר דרור פימנטל
ד”ר דליה מרקוביץ
פרופ’ ויויאן ליסקה
פרופ’ חנן דה לנגה
ד”ר טל בן צבי
יגאל צלמונה
ד”ר יעל כדורי
ד”ר יעל רוזין
ד”ר ליאת פרידמן
נירית נלסון
ניקולא טרזי
ד”ר נעמי מאירי- דן
ד”ר ערן ארליך
ד”ר רועי ברנד
ד”ר שמוליק מאירי

טופס הרשמה - לחץ כאן