ראש התכנית ומרכזת מגמת הכתיבה הביקורתית
ד”ר ליאת פרידמן

מרכז מגמת האוצרות ולימודי מוזיאולוגיה
יגאל צלמונה

יועץ אקדמי
 ד”ר דרור פימנטל

סגל הוראה

ד”ר אורי ברטל
ד”ר אריק גלסנר
ארנה קזין
ד”ר אשר סלה
ד”ר דליה מרקוביץ
ד”ר דרור פימנטל
פרופ’ חנה נווה
פרופ’ חנן דה לנגה
ד”ר טל בן צבי
יגאל צלמונה
ד”ר יעל כדורי
ד”ר יעל רוזין
ד”ר ליאת פרידמן
נירית נלסון
ניקולא טרזי
ד”ר נעמי מאירי- דן
ד”ר רועי ברנד
פרופ’ שולמית ברזלי
ד”ר שמוליק מאירי

טופס הרשמה - לחץ כאן