מועמדים שאינם בעלי תואר ראשון בתחום האמנויות או הארכיטקטורה, יידרשו לעמוד בקורסי השלמה במסגרת שנת השלמה, וזאת בטרם תחילת הלימודים בתוכנית. כל מקרה ייבחן לגופו בהתאם לתוכנית הלימודים לתואר הראשון של המועמד.
קורסי השלמה מתקיימים לרוב בימי ראשון.

היקף והרכב תוכנית ההשלמות המלאה

מבוא לתרבות המערב (מושגי יסוד בתרבות, מבוא לתרבות חזותית); 2 נ”ז
תולדות האמנות; 2 נ”ז
אמנות מודרנית; 2 נ”ז
סמינר בתחומי, אמנות, פרשנות, הערכה וביקורת; 4 נ”ז
אסתטיקה; 1 נ”ז
פרוסמינר מתודולוגי; 2 נ”ז

התשלום בעבור קורסי ההשלמה יהיה בהתאם למספר הנ”ז ובנוסף לשכר הלימוד של התוכנית האקדמית.
ייתכנו שינויים בהיקף ובהרכב תוכנית ההשלמות
טופס הרשמה - לחץ כאן