תכנית הלימודים מורכבת מ-6 חטיבות. על כל סטודנט בתכנית לצבור 60 נ”ז סה”כ לצורך קבלת תואר מוסמך: 48 נ”ז בלימודי סטודיו ו-12 נ”ז בקורסי היסטוריה ותאוריה:

פירוט התכנית:

מעבדת עיצוב: סמסטר א’ = 4 נ”ז, סמסטר ב’ = 4 נ”ז, סמסטר ג’ = 8 נ”ז ; סה”כ 16 נ”ז

סדנאות רעיוניות: סמסטר א’ = 4 נ”ז, סמסטר ב’ = 4 נ”ז ; 8 נ”ז

פרויקט מסכם:  סמסטר ג’ = 6 נ”ז, סמסטר ד’ = 6 נ”ז ; סה”כ 12 נ”ז

סדנאות אורח: 2 נ”ז

קורסי בחירה: סמסטר א’ = 4 נ”ז, סמסטר ב’ = 4 נ”ז, סמסטר ג’ = 2 נ”ז ; סה”כ 10 נ”ז

קורסי יסודות: 12 נ”ז

סה”כ: 60 נ”ז, מתוכן 48 נ”ז לימודי סטודיו

 

מעבדות עיצוב

מעבדות העיצוב מורכבות מתכנים תאורטיים המצויים בליבת המקצוע, וכן מהתנסות מעשית (hands-on) המאפשרת לסטודנטים ליישם ישירות את התוכן התאורטי הנלמד תוך קבלת הנחייה ומשוב. לכל מעבדת עיצוב עולם תוכן מוגדר, עדכני ורלוונטי, והעבודה במסגרתה מבקשת לבחון שאלות ואתגרים בתחום – הן באופן פרטני והן בקבוצות רב-תחומיות. מעבדות העיצוב נערכות במסגרת תחום הידע וכוללות שיתופי-פעולה עם גופים חיצוניים רלוונטיים. ניתן להירשם ל-2 מעבדות ממסלול אחר. מעבדה אחת בסמסטר ב’ של שנה א’ ומעבדה אחת בסמסטר א’ של שנה ב’. המעבדה ברביעית וקורס היסודות בשנה ב’ מוקדשים לפרויקט הגמר וילמדו בהם כלים מתקדמים למחקר.
על כל סטודנט להשתתף במהלך לימודיו ב-4 מעבדות עיצוב בהיקף כולל של 16 נ”ז.

סדנאות רעיוניות

הסדנאות הרעיוניות הן הבסיס ללימוד מתודולוגיות מחקריות רלוונטיות. במהלך הסדנאות יבחר כל סטודנט עולם תוכן בו הוא מעוניין להתמקד ויבצע מערך מחקרי אישי בהתאם לנלמד בכיתה. סטודנטים יוכלו לבחור אם להתעמק בעולם תוכן אחד במהלך שתי הסדנאות הרעיוניות או לחקור שני עולמות תוכן נפרדים. הסדנאות הרעיוניות מספקות הזדמנות ליצירת בסיס מחקרי לפרוייקטי הגמר האישיים.
על כל סטודנט להשתתף במהלך לימודיו ב-2 סדנאות רעיוניות בהיקף כולל של 8 נ”ז.

פרויקט מסכם

הפרויקט המסכם מהווה מסגרת אקדמית למחקר ופיתוח משמעותיים. במסגרת הפרויקט יידרשו הסטודנטים להטמיע את הידע ואת תהליכי היצירה והניהול הנרכשים בתכנית תוך כדי נקיטת עמדה ואמירה אישית. הפרויקט עוסק בנושא אותו בוחר הסטודנט לפתח ומלווה במפגשי הנחייה אישיים עם המנחה האישי ומפגשי הנחיה והעשרה דו-שבועיים עם מרכזי הפרויקט ומרצים אורחים. פרוייקט הגמר מבקש להציע תרומה משמעותית לגוף הידע המחקרי של המקצוע ולהוות מקפצה מקצועית עבוד הסטודנט.

רישום לפרויקט המסכם מותנה בסיום חובות הסדנאות הרעיוניות ומעבדות העיצוב של שנה א’ וכן בסיום שני שליש מנקודות הזכות הנדרשות בשנה א’ מקורסי היסטוריה ותאוריה.
הפרויקט המסכם נחלק לשני חלקים: חלק א’ – הגשת מחקר בהיקף של 6 נ”ז. חלק ב’ – הצגת תערוכה/פרויקט פיתוח בהיקף של 6 נ”ז. סה”כ היקף הפרויקט המסכם: 12 נ”ז.

סדנאות אורח

סדנאות האורח מתקיימות אחת לשנה במשך ארבעה ימים . על כל סטודנט בתכנית התואר השני להשתתף במהלך לימודיו בסדנת אורח אחת. בשנים האחרונות התקיימו סדנאות האורח בירוחם, עכו, בערבה והשנה במצדה.

קורסי בחירה

קורסי הבחירה מאפשרים לסטודנט לחקור ולפתח תחומי עניין אישיים במסגרת התכנית. מלבד אפשרויות אלו יכול כל סטודנט להשתתף בקורסים של המחלקה להיסטוריה ותיאוריה בבית הספר לתארים מתקדמים ובקורסים הרב מחלקתיים המתקיימים בימי רביעי כקורס בחירה. קורסי מיומנות וטכניקה בסיסיים לא יוכרו כקורסי בחירה. על כל סטודנט לצבור במהלך לימודיו 10 נ”ז במסגרת חטיבת קורסי הבחירה.

קורסי היסודות 

קורסי היסודות של התכנית לתואר שני בעיצוב תעשייתי מותאמים להתמחויות השונות ומהווים את בסיס הידע המרכזי של תחום הידע. הקורסים תורמים לבנייה ולפיתוח של גוף ידע מחקרי בתחום העיצוב בארץ.
על כל סטודנט לצבור במהלך לימודיו 12 נ”ז במסגרת חטיבה זו.

תקופת הלימודים

לימודי התכנית לתואר שני בעיצוב תעשייתי נפרשים על פני שתי שנות לימוד (4 סמסטרים) והם מתקיימים במתחם הנסן בירושלים בימים חמישי ושישי. בימי חמישי יחלו הלימודים בשעה 9:30 וימשכו עד 19:30.  בימי שישי יתקיימו הלימודים בין השעות 9:00-14:00. הסמסטר הרביעי יוקדש כולו לעבודה על פרוייקט הגמר.

בסיום התוכנית יוענק תואר מוסמך .M.Des.

מסגרת הלימודים

תכנית הלימודים נבנתה מתוך רצון לאפשר לסטודנטים לשלב את לימודיהם עם פעילותם כיוצרים, מנהלים, אנשי טכנולוגיה וכמעצבים. אי לכך רוכזו לימודי התכנית ביומיים בשבוע בכל שנה. הלימודים בתכנית דורשים מהסטודנט לפנות זמן לאירועים שונים המתרחשים במהלך שנת הלימודים: השתתפות בסמינר אורח שנתי הנמשך חמישה ימים ברציפות, ימי עיון והרצאות, ארגון והפקת תערוכות ועוד. הנוכחות בכל קורסי התכנית הינה חובה.

 ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים. תכנית סופית תתפרסם בשנתון תשע”ט המתפרסם בחודשי הקיץ 2018.

טופס הרשמה - לחץ כאן