בנוסף למידע המפורט בעמוד זה בדבר תהליך הקבלה למחלקה, יש לקרוא בעיון על תהליך ההרשמה המופיע בדף מידע כללי.

שלב א’: ערכת הרשמה ותיק עבודות

על כל מועמד הנרשם לתכנית לתואר שני להגיש עד למועד סיום ההרשמה ערכת הרשמה כמפורט בידיעון זה. המועמד יבחר את תחום הידע אותו הוא מבקש ללמוד בטופס ההרשמה המקוון.

השלב הראשון כולל בחינה של תיקי עבודות, קורות חיים, גיליון ציונים והצהרת כוונות של המועמדים ללא נוכחותם (ב2.9.18). מועמדים שיעברו את שלב המיון הראשון יזומנו לראיון קבלה המהווה שלב מיון שני.

הצהרת הכוונות תהייה באורך של 250 – 200 מילים לכל היותר. הצהרת כוונות היא מכתב המפרט את המוטיבציות לבחירה במסלול לימודי תואר שני. מה השאיפות האישיות שלכם במסגרת הלימודים?, למה בחרתם במסלול? מה תרצו לממש באמצעות הלימודים? אילו תחומים מעסיקים ומעניינים אתכם בשנים האחרונות?

תיק העבודות צריך לשקף את הניסיון המקצועי של המועמד בהתאם לתחום לימודיו בתואר הראשון ועבודתו המקצועית. הרכב העבודות ועיצוב אופן הגשתן יצביע על הישגיו הבולטים, כישוריו, ניסיונו ויכולותיו המקצועיות של המועמד.

ניתן להגיש על התקן נייד (Disk on key), CD, אתר אינטרנט, או בפורמט מודפס.

למועמדים של אודות עיצוב, על תיק העבודות לשקף עשייה מהחמש שנים האחרונות. אנא ערכו את החומרים בפורמט PDF בלבד הכולל:
תאור מילולי של העבודה והקונספט, צילומים של תוצרים מוגמרים( תוצר מתייחס לכל מדיום ופורמט). תאור חזותי של תהליכי עבודה וחשיבה- סקיצות, פיתוח חומרי, השראות או כל דבר נוסף שיסייע לנו לחוות את האופן בו אתם מעצבים ומפתחים מחשבה חזותית.
במידה ויש לכם אתר אנא צרפו אותו כלינק בPDF של הפורטפוליו. זוהי תוספת בלבד. אין להסתמך על האתר להגשת הפרוטפוליו אלא לערוך חומרים נבחרים לPDF ולצרף לינק כתוספת.

עם סיום תהליך המיון יוחזר תיק העבודות למועמד

שלב ב’: ראיון קבלה

וועדות הקבלה יתקיימו על פי זימון אישי ב 14.10.18.
לראיון הקבלה יזומנו מועמדים אשר עברו בהצלחה את שלב המיון הראשון. זימון אישי ישלח במייל. זימונים אלה אינם באים להחליף את אחריות המועמד לברר היכן ומתי ייערכו ראיונות הקבלה.

במהלך ראיון הקבלה יתבקש המועמד להציג את תיק העבודות שלו ולפרט את מטרותיו ושאיפותיו המקצועיות. על כל מועמד להביא עמו לראיונות הקבלה תעודה מזהה (תעודת זהות, תעודת עולה, דרכון), ואת הזימון לראיון הקבלה.

טופס הרשמה - לחץ כאן