בנוסף למידע המפורט בעמוד זה בדבר תהליך הקבלה למחלקה, יש לקרוא בעיון על תהליך ההרשמה המופיע בדף מידע כללי.

וועדות הקבלה יתקיימו במהלך חודש ספטמבר על פי זימון אישי. זימון אישי יישלח לנרשמים בתחילת ספטמבר

שלב א’: ערכת הרשמה ותיק עבודות

על כל מועמד הנרשם לתכנית לתואר שני להגיש עד למועד סיום ההרשמה ערכת הרשמה כמפורט בידיעון זה. המועמד יבחר את תחום הידע אותו הוא מבקש ללמוד בטופס הקבלה (ניתן להירשם לשני תחומים לכל היותר). החלטה סופית לגבי תחום הידע המרכזי אליו ייועד הסטודנט תתקבל על ידי ועדת הקבלה.

השלב הראשון כולל בחינה של תיקי עבודות, קורות חיים, גיליון ציונים והצהרת כוונות של המועמדים ללא נוכחותם. מועמדים שיעברו את שלב המיון הראשון יזומנו לראיון קבלה המהווה שלב מיון שני.

הצהרת הכוונות תהייה באורך של 250 – 200 מילים לכל היותר.

תיק העבודות צריך לשקף את הניסיון המקצועי של המועמד בהתאם לתחום לימודיו בתואר הראשון ועבודתו המקצועית. הרכב העבודות ועיצוב אופן הגשתן יצביע על הישגיו הבולטים, כישוריו, ניסיונו ויכולותיו המקצועיות של המועמד.

ניתן להגיש על התקן נייד (Disk on key), CD, אתר אינטרנט, או בפורמט מודפס.

עם סיום תהליך המיון יוחזר תיק העבודות למועמד

שלב ב’: ראיון קבלה

וועדות הקבלה יתקיימו על פי זימון אישי.
לראיון הקבלה יזומנו מועמדים אשר עברו בהצלחה את שלב המיון הראשון. זימון אישי ישלח במייל. זימונים אלה אינם באים להחליף את אחריות המועמד לברר היכן ומתי ייערכו ראיונות הקבלה.

במהלך ראיון הקבלה יתבקש המועמד להציג את תיק העבודות שלו ולפרט את מטרותיו ושאיפותיו המקצועיות. על כל מועמד להביא עמו לראיונות הקבלה תעודה מזהה (תעודת זהות, תעודת עולה, דרכון), ואת הזימון לראיון הקבלה.

טופס הרשמה - לחץ כאן