הצגת מועמדות

רשאים להציג מועמדות בעלי תואר ראשון לפחות מהארץ או מחו”ל המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה,  על פי הפירוט הבא:

על המועמד להציג ציון משוקלל של 80 לפחות במסגרת לימודיו לתואר ראשון. מועמדים שממוצע ציוניהם נמוך מהנדרש (בין 75-79) ורואים עצמם ראויים להתקבל לתוכנית רשאים להגיש בקשה מיוחדת לוועדת הקבלה.

*יתרון לבעלי ניסיון תעסוקתי של 3 שנים ומעלה.

טופס הרשמה - לחץ כאן