בנוסף למידע המפורט בעמוד זה בדבר תהליך הקבלה למחלקה, יש לקרוא בעיון על תהליך ההרשמה המופיע בדף מידע כללי

שלב א’: ערכת הרשמה ותיק עבודות

על כל מועמד הנרשם לתוכנית לתואר שני באמנויות להגיש עד למועד סיום ההרשמה ערכת הרשמה ותיק עבודות כמפורט בידיעון זה. השלב הראשון כולל בחינה של תיקי עבודות, קורות חיים, גיליון ציונים והצהרת הכוונות של המועמדים ללא נוכחותם (יתקיים ב 22.8.18). מועמדים שיעברו את שלב המיון הראשון יזומנו לראיון קבלה בשלב המיון השני.

תיק עבודות (יש להקפיד על הפורמט כמפורט):

את תיק העבודות יש להגיש בפורמט A4  בלבד. לא יתקבלו תיקים גדולים יותר. עבודות במדיה דיגיטלית יוגשו ע”ג כונן נייד בפורמט המתאים למחשב PC במארז המוצמד לתיק המועמד. ציור,רישום, פיסול וצילום יש להגיש כצילומים בתיק עבודות. אין לשלוח עבודות אמנות מקוריות. ניתן לקבל את תיקי העבודות בחזרה עד חודש מקבלת תוצאות הבחינות.

שלב ב’: ראיון קבלה

וועדות הקבלה יתקיימו ב 5.9.18 על פי זימון אישי.

לראיון הקבלה יזומנו מועמדים אשר עברו בהצלחה את שלב המיון הראשון. זימונים ישלחו בדוא”ל אל המועמדים. זימונים אלה אינם באים להחליף את אחריות המועמד לברר את מועדי ראיונות הקבלה ואת מיקומן.

במהלך ראיון הקבלה יתבקש המועמד להציג ולשוחח על יצירותיו. על כל מועמד להביא עמו לראיונות הקבלה מספר עבודות מקוריות (לא כולל עבודות וידיאו או עבודות מחשב). המועמד יתבקש לקחת את העבודות המקוריות מייד עם סיום הראיון. בנוסף, יש להביא תעודה מזהה.

טופס הרשמה - לחץ כאן