רשאים להציג מועמדות בעלי תעודת  .B.A B.F.A., B. Des., B.Sc., B. Arch., B.Ed בוגרי האוניברסיטאות, בצלאל או כל מוסד אקדמי הזכאי להעניק תואר ראשון, שיעמדו בתנאי הקבלה.
על המועמד להציג ציון משוקלל של 80 לפחות במסגרת לימודיו לתואר ראשון. מועמדים שממוצע ציוניהם נמוך מהנדרש (בין 75-79) והרואים עצמם ראויים להתקבל לתוכנית רשאים להגיש בקשה מיוחדת לוועדת הקבלה, ויחויבו בקורסי השלמה בהם יידרשו להשיג ציון משוקלל של 80 לפחות.

על המועמד להציג תעודות על הלימודים האקדמיים הבאים:

שלושה מבואות תקופתיים בתולדות האמנות: 6 ש”ש

באחד המבואות תתקיים הדרכה נוספת על השיעור: 1 ש”ש

אסתטיקה: 1 ש”ש

פרוֿסמינר בתקופת ההתמחות (כולל כתיבת עבודה): 2 ש”ש

סמינר בתקופת התמחות (כולל כתיבת עבודה): 2 ש”ש

שיעורים או תרגילים מתקדמים: 4 ש”ש

סה”כ: 16 ש”ש

 

מועמדים שאינם עומדים בדרישות קדם אלה יוכלו, במידה ויתקבלו, להשלים את לימודיהם לפני תחילת לימודי התואר השני, או במהלך ועד תום שנת הלימודים הראשונה. סטודנט שיידרש לקורסי השלמה יחויב בשכר לימוד בהתאם למספר נקודות החובה שיידרש ללמוד.

מועמדים מצטיינים, שאין להם תואר אקדמי, ואשר יוכיחו הישגים גבוהים במיוחד ויכולת לקיים עבודת סטודיו עצמאית, יוכלו להגיש מועמדותם למסלול של לימודי המשך: תכנית לימודי תעודה שאינה מקנה תואר אקדמי. מספר המקומות במסגרת זו מצומצם ואין האקדמיה מתחייבת לקבל מועמדים במסגרת כאמור. שכר הלימוד במסגרת זו שונה וגבוה יותר מהתכנית האקדמית.

טופס הרשמה - לחץ כאן