ההרשמה לשנת הלימודים תשפ”א הסתיימה

בנוסף למידע המפורט בעמוד זה בדבר תהליך הקבלה למחלקה, יש לקרוא בעיון על תהליך ההרשמה המופיע בדף מידע כללי

תרגיל בית

את התרגיל יש להביא ליום המבחנים. תרגיל הבית כולל נושא והנחיות לביצועו ויישלח למועמדים עם סיום ההרשמה.

שלב א’: מבחנים מעשיים

התרגיל המעשי יתקיים ב 16.2.20 ויימשך כ-7 שעות. שלב זה יתקיים בקמפוס בצלאל, הר הצופים. תרגיל זה ישמש למיון ראשוני של המועמדים.

הודעה על מעבר שלב בבחינות הכניסה:
מועמדים שיעברו בהצלחה את השלב הראשון יזומנו לשלב השני. הודעה על מעבר שלב תימסר למועמד באמצעות המייל האישי.
במידה ויחול שינוי באופן מתן התשובות תתפרסם הודעה על כך ביום המבחנים של השלב הראשון.

שלב ב’: ראיונות אישיים

שלב זה יתקיים ב 24.2.20 על פי זימון אישי ויכלול ראיונות אישיים והצגת תיק עבודות.

תיק העבודות:
יכלול בין 7 ל-12 עבודות, רצוי במגוון תחומים. רצוי להציג עבודות הקשורות לתחומי העיסוק של המחלקה, אך גם עבודות מתחומי יצירה נוספים ומקבילים רלבנטיות בהחלט להצגה. על התיק לייצג את המועמד במיטבו, להפגין יכולות, להציג ראיה מקורית, ולבטא דעות ורעיונות.

טופס הרשמה - לחץ כאן