תכנית הלימודים

תכנית הלימודים

שנה א’
בשנה הראשונה ניתנים לימודי מבוא ויסוד בתחומים הנלמדים במחלקה: צורפות, אופנה ואביזרים. קורסים אלה מקנים כלי עבודה, מיומנויות טכנולוגיות ויסודות בתהליכי העבודה, המחקר והעיצוב. ככלל תכנית הלימודים בשנה הראשונה מורכבת מקורסי חובה, כאשר על הסטודנטים להשיג ציון עובר בכולם. בנוסף לומדים הסטודנטים את הקורסים העיוניים במסגרת המחלקה לתרבות חזותית וחומרית.

שנה ב’
הלימודים בשנה השנייה מהווים חטיבה מתקדמת של לימודי היסוד, והם מיועדים להעמקת הידע העיצובי והרחבת האופקים הטכנולוגים, תוך שימת דגש על יכולות חשיבה, מחקר, עיצוב וביצוע. בשנה זו נחלקת תכנית הלימודים לקורסי חובה וקורסי בחירה.

סטודיו חובה לעיצוב – במסגרת הקורסים הללו יפתח כל אחד מהסטודנטים פרויקט, שיסתכם בתוצר סופי בדמות תכשיט / מערכת לבוש וכדומה, בהתאם לנושא הקורס. תהליך העיצוב והיצירה בקורסים הללו מלווה בפיתוח מחקר חומרי, עיצובי ורעיוני מעמיק. בסוף הקורס יגישו הסטודנטים, לצד הפרויקט עצמו, את הקונספט שגובש ביחס אליו, המהלך העיצובי והמחקרי שנעשה בקורס בדו-ממד (סקיצות ואיורים) ובתלת-ממד (סקיצות ומודלים). כל אלה יתוארו ויפורטו בספר סקיצות שילווה את הפרויקט כולו.

סטודיו בחירה לעיצוב – במסגרת הקורסים הללו מוזמנים הסטודנטים לבחור קורסים עיצוביים במסגרת תחום ההתמחות או קורסים המשותפים לכל התחומים. סטודיו בחירה לעיצוב הינו קורס מצומצם בהיקפו והוא כולל תהליך עיצוב ופיתוח פרויקט בעל אופי ממוקד. בקורסים אלה יושם דגש על חשיבה ומיומנות עיצובית, במקביל לתוצרת מקצועית לעילא ברמה הטכנולוגית.

שנה ג’
בשנה השלישית ממשיכים הסטודנטים ללמוד סטודיו ראשי לעיצוב על-פי תחום ההתמחות ולהתנסות בקורסי סטודיו לעיצוב לבחירה. סטודיו ראשי לעיצוב בסמסטר השני מוגדר כקורס בבחירת נושא אישי ובהנחיה אישית והוא מהווה הכנה לפרויקט הגמר. במהלך השנה השלישית מוזמנים הסטודנטים לצאת לסמסטר אחד של לימודים באקדמיה אחרת במסגרת תוכנית חילופי סטודנטים עם כ- 100 מכללות ואקדמיות בעולם.

פרויקט בבחירה אישית – בסמסטר ב’ של שנה ג’ יתקיים פרויקט בבחירה אישית. כל סטודנט יבחר נושא מתוך עולמו ותחומי העניין שלו ויפתח אותו לכדי פרויקט במסגרת תחום ההתמחות שלו. סטודיו זה מהווה את ראשית הדרך בגיבוש תהליך היצירה האינדיבידואלי ובמובן הזה הוא משמש מבוא לפרויקט הגמר של שנה ד’. פיתוח הפרויקט יתבצע במהלך מפגשים אישיים קבועים לאורך כל הסמסטר עם מרצה אחד מתוך צוות המנחים של הקורס. הפרויקט יהיה בסדר גודל של סדרה בת שני פריטים. את הפרויקט ניתן לשלב עם התמחות משיקה, בהתאם למיומנויות הסטודנט/ית.

שנה ד’
בשנה הרביעית מתמקדים הסטודנטים בפרויקט הגמר שמסכם במישור הרעיוני והחומרי את תהליך הלימודים כולו.

 

קורסי המחלקה לתרבות חזותית וחומרית

בנוסף לתוכנית הלימודים המחלקתית נדרשים הסטודנטים לצבור 24 נ”ז במסגרת לימודיהם במחלקה לתרבות חזותית וחומרית. המחלקה לתרבות חזותית וחומרית מעניקה לסטודנטים סביבה אינטלקטואלית מאתגרת לגילוי התרבות החזותית בהקשריה השונים: היסטוריים, סוציולוגיים, אנתרופולוגיים, פילוסופיים, פסיכולוגיים, כלכליים, מגדרים ועוד. מגוון המתודולוגיות והגישות התיאורטיות והביקורתיות הנלמדות בהקשר של תהליך היצירה, מעניקות לסטודנטים פרספקטיבות חדשות, מעוררות דרכי חשיבה ודיון תוך התבוננות ביצירה החזותית בעבר ובהווה, ומפתחות חשיבה עצמאית והתבוננות אישית. תוכנית הלימודים המגוונת שנבנתה מתוך גישה הדוגלת בפלורליזם רעיוני ותוכני מרחיבה את גבולות ההבנה של הדימוי החזותי על רבדיו השונים ואת משמעותו והשפעתו בעולם החברתי-פוליטי. התכנית מעניקה לסטודנטים/יות את השפה והכלים המאפשרים זיהוי וניתוח של הממדים השונים של הדימוי החזותי וקריאה של היצירה החזותית מתוך מחשבה ביקורתית. בצורה זו מלווה המחלקה לתרבות חזותית וחומרית את הסטודנטים/יות בבצלאל בשלבי הלימוד השונים בהם מתגבשת השקפת עולמם כיוצרים מתוך שאיפה להעמיק את תחומי הדעת שלהם ואת היכרותם עם התרבות והחברה בה הם יוצרים.

במקביל חותרים הקורסים של המחלקה לקשור בין הפרקטיקה של תהליכי היצירה, לבין ההיבטים התיאורטיים המניעים אותה ולשלב את ההנאה של יצירת האובייקטים/הדימויים החזותיים עם ההנאה של ההבנה התיאורטית. השילוב בין התחומים ולימוד השפה החזותית והמחשבה הביקורתית מסייע לסטודנט/ית ולפתח את היכולת היצירתית שלו/ה גם בטכניקה הפרקטית וגם בפיתוח רעיונות יצירתיים.

המחלקה מעניקה לסטודנט מיומנויות וכלים לאיסוף מידע חזותי ותיאורטי ועיבודו לכדי רעיון לכתיבת עבודה או ביקורת. המחלקה להיסטוריה ותיאוריה מקיימת כנסים וימי עיון על בסיס קבוע, ומפרסמת את כתב העת המקוון ‘בצלאל, כתב עת לתרבות חזותית וחומרית’ כמו גם הוצאת ספר שנתי בנושא התרבות החזותית.

בסיום הלימודים יוענק תואר בוגר באמנות B.F.A

*יתכנו שינויים בתכנית הלימודים
תכנית לימודית סופית תתפרסם בשנתון תש”פ בקיץ 2019.

טופס הרשמה - לחץ כאן