ההרשמה לשנת הלימודים תשפ”א הסתיימה

בנוסף למידע המפורט בעמוד זה בדבר תהליך הקבלה למחלקה, יש לקרוא בעיון על תהליך ההרשמה המופיע בדף מידע כללי

שלב א’: בחינה מעשית

הבחינה המעשית תתקיים ב 19.2.20 בבצלאל הר הצופים.
נושא הבחינה יינתן במחלקה ביום הבחינה. יש להביא את החומרים והציוד הדרושים, בהתאם לרשימה אשר תשלח עם סיום ההרשמה.

הודעה על מעבר שלב בבחינות הכניסה:
מועמדים שיעברו בהצלחה את השלב הראשון יזומנו לשלב השני. הודעה על מעבר שלב תימסר למועמד באמצעות המייל האישי.

שלב ב’: ראיונות אישיים

ראיונות אישיים יתקיימו ב 25.2.20 וב 26.2.20.
חברי הועדה המראיינת יבחנו תוך כדי שיחה את התאמתו של המועמד למחלקה ולתחומים הנלמדים בה, תוך התייחסות לתיק העבודות.

תיק עבודות:
את תיק העבודות יש להביא ולהציג בתאריך אשר נקבע לראיונות האישיים.
התיק יכלול 7-10 עבודות המשקפות את פעילות המועמד והמתאימות ביותר לדעתו להיכרות עם יכולותיו. קיימת חשיבות ועדיפות לעבודות אשר נעשו בעת האחרונה.
במידת האפשר יש להביא גם את העבודות עצמן בנוסף לצילומים שלהן.

  ידע קודם או מיומנות טכנית בתחומים הנלמדים אינם נדרשים ואינם מהווים תנאי קבלה למחלקה.
טופס הרשמה - לחץ כאן