ההרשמה לשנת הלימודים תשפ”א הסתיימה

בנוסף למידע המפורט בעמוד זה בדבר תהליך הקבלה למחלקה, יש לקרוא בעיון על תהליך ההרשמה המופיע בדף מידע כללי

תרגיל בית

תרגיל הבית יתפרסם באתר ויישלח במייל עם סיום ההרשמה. את התרגיל יש להביא ליום הבחינה המעשית. תרגיל הבית כולל נושא והנחיות לביצועו.

שלב א’: מבחנים מעשיים

שלב זה יתקיים בקמפוס בצלאל בהר הצופים ב 18.2.20 החל מהשעה 9:00 בבקר ויכלול בחינה ברישום, בחינה בעיצוב ומסירת תרגיל בית.

הודעה על מעבר שלב בבחינות הכניסה:
מועמדים שיעברו בהצלחה את השלב הראשון יזומנו לשלב השני. הודעה על מעבר שלב תימסר למועמד באמצעות המייל האישי. במידה ויחול שינוי באופן מתן התשובות תתפרסם הודעה על כך ביום המבחנים של השלב הראשון.

שלב ב’: תרגיל סטודיו ראיונות אישיים

שלב זה יתקיים ב 25.2.20 וב 26.2.20 על פי זימון אישי ויכלול תרגיל עיצוב (כ 4 שעות), ראיונות אישיים אשר יתקיימו במהלך העבודה על תרגיל העיצוב והצגת תיק עבודות.

בסיום שלב זה, יתקיים מפגש פתוח של שאלות ותשובות עם ראש המחלקה והמרצים בה.

תיק עבודות
תיק העבודות יכלול מספר מצומצם ונבחר של עבודות אמנות ועיצוב מקוריות בדו ממד ותלת ממד, שבוצעו ע”י המועמד בשנים האחרונות. אין להביא עבודות הגדולות מגליון (100*70) ואין להביא עבודות בתלת ממד אלא צילומים שלהן. אין להביא תקליטורים, DVD, שקופיות, קלטות וידאו או מצגות ממוחשבות על גבי מחשבים נישאים.

טופס הרשמה - לחץ כאן