מועדי ההרשמה לשנת הלימודים תשע”ט 2018- 2019

ההרשמה לכל תכניות התואר הראשון הסתיימה. בחלק מהמחלקות יתקיים מועד ב’. פרוט המחלקות ופרטים נוספים יתפרסמו באתר במהלך חודש מרץ.

ימים פתוחים

במהלך תקופת ההרשמה יתקיימו ימים פתוחים בתכניות השונות. בימים אלו תוכלו להתרשם מתכניות הלימודים, לשוחח עם הסטודנטים, ללמוד על תהליך בחינות הכניסה, להתייעץ עם סגל ההוראה הבכיר ולקבל הסברים בנושאים מנהליים.
הייעוץ אינו בודק את כישורי המועמד.

הימים הפתוחים יתקיימו במועדים הבאים:

יום פתוח לתכניות התואר הראשון

מועד היום הפתוח במחלקות הרלוונטיות יתפרסם במהלך חודש מרץ.

טופס הרשמה - לחץ כאן