המחלקה עוסקת בשני תחומי חומר: חומר קרמי וזכוכית. בשני תחומי חומר אלו לומדים הסטודנטים במחלקה לפעול בגישות שונות- פיסול, אומנות (קרפט) ועיצוב.

הן לחומר הקרמי והן לזכוכית יש מגוון אפשרויות ביטוי ופרקטיקה. בתחום החומר הקרמי הסטודנטים לומדים את הטכניקות הידניות המסורתיות, לימודי קדרות, גלזורות, טכניקות פיסוליות בחומר קרמי ובחומרים נוספים ושילוב של פיסול חומרי במדיות שונות כגון וידאו, מייצג ועוד. בנוסף הם רוכשים ידע בטכניקות עיצוביות החל מטכניקות מתועשות וכלה בהדפסה תלת מימדית ועבודה בסביבת מחשב.

בתחום הזכוכית הסטודנטים במחלקה לומדים את טכניקות הזכוכית השונות כגון ניפוח זכוכית חמה, יציקות, פיוזינג, סלמפינג, עבודה קרה, עבודת מבער, וניפוח פירקס בהן הם משתמשים לפיתוח של מבע אמנותי אישי הכולל אינטגרציה של הזכוכית עם חומרים נוספים ושילוב הזכוכית בשפת האמנות העכשווית ובנוסף הם לומדים פיתוח של תהליכים עיצוביים מתקדמים בתחום הזכוכית.

שנה א’.
שנת הלימודים הראשונה במחלקה מתחלקת לשני סמסטרים, במהלך הסמסטר הראשון הסטודנטים לומדים במסגרת של סדנאות אינטנסיביות ומרוכזות את תחומי  הידע המרכזיים של המחלקה והסמסטר נחלק למספר סדנאות כגון סדנת רישום, סדנת חומר קרמי, סדנת טכנולוגיה, סדנת תבניות ומורפולוגיה וסדנת זכוכית. בתום סמסטר א’ הסטודנטים מתבקשים לבחור בתחום חומר מרכזי בו הם רוצים להתמחות ובמהלך סמסטר ב’ הם לומדים לעומק תוך התמקצעות רבה את תחום החומר הקרמי או את תחום הזכוכית. לאורך כל שנת הלימודים הראשונה מלווה הלימוד במסגרת שעור של סדנא רעיונית עיצובית/פיסולית אשר בה הסטודנטים לומדים לפתח את שפתם כיוצרים.

שנים ב’-ג’.
במהלך הלימודים בשנים ב’-ג’ הסטודנטים במחלקה בוחרים את תוכנית הלימודים שלהם מתוך מגוון של 30 סטודיו שונים העוסקים בגופי הידע המחלקתי כגון סטודיו כלים גדולים, סטודיו פיסול+ וידאו, סטודיו כיורים, סטודיו ניפוח מתקדמים ועוד ועוד. במהלך שנתיים אלו הסטודנטים מחויבים ללמוד כ-14 סטודיו (7 סטודיו לשנה) בנוסף הסטודנטים בוחרים בסדנת פרויקט אישי סמסטריאלי בה הם מפתחים את תחום העניין והשפה האישית שלהם בהנחייה של מרצי המחלקה. את הלימודים לאורך שנתיים אלו מלווה סדנת מחקר ותיאוריה בה הסטודנטים מפתחים מחקר עצמאי על בסיס של הכרות עם תחום החומר בו בחרו הכולל מימד מעשי ותיאורטי כאחד בהנחיה של מרצים מהמחלקה ומהמחלקה לתרבות חזותית וחומרית.

שנה ד’.
במהלך הלימודים בשנה ד’  הסטודנטים במחלקה עוסקים בפיתוח פרויקט הגמר שלהם בהנחיה אישית אותה הם בוחרים בנוסף הם לומדים שני קורסים שנתיים התומכים בפיתוח פרויקט הגמר: קורס מסמך ליווי, וקורס תערוכה ובקורס סמסטריאלי אחד בסמסטר א’ של סדנא חומרית-רעיונית. בנוסף הסטודנטים בשנה ד’ רשאים לבחור סטודיו נוסף מכלל הסטודיו המחלקתיים.

תכניות רב שנתיות, סדנאות מיוחדות, סטאג’ים ופרויקטים אישיים.

לאורך כל שנות הלימוד במחלקה מחויבים הסטודנטים להשתתף בקולוקוויום המחלקתי בו כלל הסטודנטים נחשפים לתחומי ידע חדשים במסגרת של הרצאות דו-שבועיות.

בנוסף במהלך כל שנת לימודים מתקיימות במחלקה סדנת חורף וסדנת אביב (שבוע כל אחת) בה הסטודנטים מתנסים בפעילות יוצרת שמחוץ לתכנית הלימודים המועברות ע”י אמנים ומעצבים מהארץ ומחו”ל.

במהלך הקיץ בין שנים ב’-ג’-ד’ הסטודנטים לוקחים חלק בסטאג’ אצל אמנים, מעצבים או יוצרים מתחומים נוספים אשר מאפשרים לסטודנטים במחלקה לחוות את תהליך העבודה בסטודיו של אמנים בוגרים ולהיות שותפים לפיתוח של תהליכי עשייה מקצועיים.

במהלך שנים ב’-ג’ הסטודנטים רשאים להמיר שתי נקודות זיכוי של סטודיו בהשתתפות בפרויקט אישי כגון פרויקטים חברתיים אשר תורמים לסביבה ולקהילה.

המחלקה מעודדת את הסטודנטים לצאת לחילופי סטודנטים עם מוסדות בחו”ל.

קורסי המחלקה לתרבות חזותית וחומרית

בנוסף לתוכנית הלימודים המחלקתית נדרשים הסטודנטים לצבור 24 נ”ז במסגרת לימודיהם במחלקה לתרבות חזותית וחומרית. המחלקה לתרבות חזותית וחומרית מעניקה לסטודנטים סביבה אינטלקטואלית מאתגרת לגילוי התרבות החזותית בהקשריה השונים: היסטוריים, סוציולוגיים, אנתרופולוגיים, פילוסופיים, פסיכולוגיים, כלכליים, מגדרים ועוד. מגוון המתודולוגיות והגישות התיאורטיות והביקורתיות הנלמדות בהקשר של תהליך היצירה, מעניקות לסטודנטים פרספקטיבות חדשות, מעוררות דרכי חשיבה ודיון תוך התבוננות ביצירה החזותית בעבר ובהווה, ומפתחות חשיבה עצמאית והתבוננות אישית. תוכנית הלימודים המגוונת שנבנתה מתוך גישה הדוגלת בפלורליזם רעיוני ותוכני מרחיבה את גבולות ההבנה של הדימוי החזותי על רבדיו השונים ואת משמעותו והשפעתו בעולם החברתי-פוליטי. התכנית מעניקה לסטודנטים/יות את השפה והכלים המאפשרים זיהוי וניתוח של הממדים השונים של הדימוי החזותי וקריאה של היצירה החזותית מתוך מחשבה ביקורתית. בצורה זו מלווה המחלקה לתרבות חזותית וחומרית את הסטודנטים/יות בבצלאל בשלבי הלימוד השונים בהם מתגבשת השקפת עולמם כיוצרים מתוך שאיפה להעמיק את תחומי הדעת שלהם ואת היכרותם עם התרבות והחברה בה הם יוצרים.

במקביל חותרים הקורסים של המחלקה לקשור בין הפרקטיקה של תהליכי היצירה, לבין ההיבטים התיאורטיים המניעים אותה ולשלב את ההנאה של יצירת האובייקטים/הדימויים החזותיים עם ההנאה של ההבנה התיאורטית. השילוב בין התחומים ולימוד השפה החזותית והמחשבה הביקורתית מסייע לסטודנט/ית ולפתח את היכולת היצירתית שלו/ה גם בטכניקה הפרקטית וגם בפיתוח רעיונות יצירתיים.

המחלקה מעניקה לסטודנט מיומנויות וכלים לאיסוף מידע חזותי ותיאורטי ועיבודו לכדי רעיון לכתיבת עבודה או ביקורת. המחלקה להיסטוריה ותיאוריה מקיימת כנסים וימי עיון על בסיס קבוע, ומפרסמת את כתב העת המקוון ‘בצלאל, כתב עת לתרבות חזותית וחומרית’ כמו גם הוצאת ספר שנתי בנושא התרבות החזותית.

בסיום הלימודים יוענק תואר בוגר באמנות B.F.A

*יתכנו שינויים בתכנית הלימודים
תכנית לימודית סופית תתפרסם בשנתון תש”פ בקיץ 2019.

טופס הרשמה - לחץ כאן