בנוסף למידע המפורט בעמוד זה בדבר תהליך הקבלה למחלקה, יש לקרוא בעיון על תהליך ההרשמה המופיע בדף מידע כללי

תרגיל בית

את התרגיל יש להביא ליום הראיונות. תרגיל הבית כולל נושא והנחיות לביצועו ויישלח למועמדים עם סיום ההרשמה.

ועדות הקבלה והתרגיל המעשי כמפורט מטה יתקיימו ב 23.2.20 בקמפוס בצלאל הר הצופים. זימון אישי יישלח עם סיום ההרשמה.

ועדות קבלה

הוועדה כוללת: ראיון אישי, בדיקת תיק עבודות, תרגיל בית ואת התרגיל המעשי כמפורט בהמשך.

תיק עבודות
תיק העבודות יציג עבודות/ יצירות מכל חומר שהוא (4 עבודות) ועוד 3 עבודות מתועדות על CD או בצילום.

תרגיל מעשי

על המועמד להגיע שעה לפני שעת הראיון בהתאם לזימון האישי שיימסר עם סגירת ההרשמה. כלים וחומרים לביצוע התרגיל יסופקו בעת המבחן. יש להצטייד בעפרונות ובכלי כתיבה.

אין המחלקה מבקשת ידע קודם בתחומי ההתמחות הנלמדים

טופס הרשמה - לחץ כאן