בנוסף למידע המפורט בעמוד זה בדבר תהליך הקבלה למחלקה, יש לקרוא בעיון על תהליך ההרשמה המופיע בדף מידע כללי.

נמשכת ההרשמה

תרגיל בית

להורדת התרגיל. את התרגיל יש להביא ליום הראיונות. תרגיל הבית כולל נושא והנחיות לביצועו ויישלח למועמדים עם סיום ההרשמה.

ראיונות אישיים

ראיונות אישיים יתקיימו בתאריך 21.6.18 על פי זימון אישי. זימון יישלח מיד עם סיום ההרשמה. בראיון המועמדים יתבקשו להציג את עצמם, את תיק עבודותיהם ואת תרגיל הבית. צוות המראיינים יבקש לשמוע מהמועמד על רקעו האישי, תחומי התעניינותו, השכלתו הכללית והאמנותית, ניסיונו בעשייה אמנותית, מניעיו ללמוד אמנות ונושאים אחרים. כל מועמד בשלב זה יוזמן לשני ראיונות ובהתאם להחלטות ועדות הקבלה אף לראיון שלישי.

תיק העבודות

תיק העבודות יכלול את תרגיל הבית ולפחות 10 עבודות המשקפות, לדעתך, את פעילותך העצמאית במגוון של תחומי יצירה כמו: רישום, ציור, פיסול, צילום, וידיאו, הדפס או כל תחום אחר הנראה לך כרלוונטי. עדיף להביא את העבודות עצמן אך במקרה שמדובר בעבודות קשות להובלה ניתן לצרף תיעוד (צילומים, שקופיות, סרט וידיאו). תיעוד בלבד לא יתקבל.

טופס הרשמה - לחץ כאן