הלימודים לתואר בוגר באמנות מתנהלים במשך 4 שנים. הכיתה של השנה הראשונה מחולקת לשלוש קבוצות קבועות והלימודים מושתתים על קורסי חובה בכללם סטודיו מרכזי לשלושת הכיתות. תלמידי שנה ב’ מרכיבים מערכת אישית שחלקה קורסי בחירה ובתוכה קורסי חובה כמקראות וסטודיו מדיומאלי שנתי. תלמידי שנים ג’ ו-ד’ חופשיים במידה רבה לקבוע את אופי לימודיהם ותוכנם על-פי נטייתם האישית, במסגרת תכנית המינימום לקרדיט ובאמצעות כלל קורסי הבחירה במחלקה ובאקדמיה אך מחוייבים מידי שנה ללמוד קורס מקראות וקורס סטודיו וכן להציג תערוכה ולהשתתף בסדנאות קצרות.

תכנית הלימודים במחלקה מאפשרת ומעודדת חילופי סטודנטים עם מגוון רחב של אקדמיות בעולם.

שנה א’
שנה א’ היא שנת מבוא בה ייחשפו התלמידים למגוון רחב של דרכי ראייה ועשייה בתחומי הרישום, הציור, הפיסול והוידיאו. בנוסף ללימודים בתחומי מדיה עיקריים אלו ישתתפו התלמידים בסדנה רעיונית ובסטודיו מרכזי משותף לשתי הכיתות שעיקרו פרקטיקות של עשייה משותפת ופעילות במרחב הציבורי.

פאנל – לקראת סוף השנה יתבקשו הסטודנטים להציג תיק עבודות בו יוצגו מיטב התוצרים מהשנה הראשונה לדיון אישי עם צוות מורים מצומצם. במסגרת זו יקבלו הסטודנטים המלצות לגבי המשך לימודיהם במחלקה וישובצו לסטודיו של השנה השנייה. במקרים חריגים יוכל הפאנל להמליץ על השלמות או על הפסקת לימודים.

שנה ב’
בשנה ב’ יוכלו הסטודנטים להתחיל ולהתמקד בתחומי היצירה המשמעותיים להם. כל סטודנט ירכיב לעצמו, בכפוף לאישור המרצים והמלצת הפאנל, תכנית לימודים הכוללת: סטודיו שנתי מתחומים אלו: ציור, פיסול, וידיאו. נקודת מפגש אחת בכל סמסטר, סדנה קצרה אחת בכל סמסטר, 4 קורסי בחירה סמסטריאליים וקורס מקראות.
במהלך סמסטר א’ יציגו התלמידים את תהליך עבודתם האישית במסגרת נקודת מפגש. בסוף השנה יציגו התלמידים תצוגת עבודות לביקורת.

שנה ג’
כל סטודנט ירכיב לעצמו, בכפוף לאישור המרצים, תכנית לימודים שעיקרה עבודה אישית עם שני מנחים במסגרת נקודות המפגש המחלקתיות, סטודיו סמסטריאלי, 4 קורסי בחירה סמסטריאליים, קורס מקראות וסדנה קצרה אחת בכל סמסטר.
במהלך סמסטר א’ יציגו תלמידי שנה ג’ תצוגה לביקורת במסגרת נקודות המפגש, ולקראת סוף סמסטר ב’ יציגו תצוגה לביקורת.

שנה ד’
כל סטודנט ירכיב לעצמו, בכפוף לאישור המרצים, תכנית לימודים שעיקרה עבודה אישית עם מנחים במסגרת נקודות מפגש מחלקתיות, סטודיו סמסטריאלי, 3 קורסי בחירה סמסטריאליים וקורס חובה כיתתי (פורום ד’).
במהלך שנה ד’ יציגו הסטודנטים תערוכת יחיד אחת ותערוכת גמר בסוף השנה. סטודנט שנה ד’ אשר גורר חוב של 4 נקודות זיכוי מחלקתיות ו/או לא קיבל ציון עובר בתערוכת היחיד, לא יוכל להציג תערוכת גמר.

סטודיו
הזכות לקבלת סדנת עבודה אישית בשנים ג’, ד’, מותנית בניצול רציף של הסדנה כחלל עבודה פעיל במהלך כל שנת הלימודים.

קורסי המחלקה לתרבות חזותית וחומרית

בנוסף לתוכנית הלימודים המחלקתית נדרשים הסטודנטים לצבור 24 נ”ז במסגרת לימודיהם במחלקה לתרבות חזותית וחומרית. המחלקה לתרבות חזותית וחומרית מעניקה לסטודנטים סביבה אינטלקטואלית מאתגרת לגילוי התרבות החזותית בהקשריה השונים: היסטוריים, סוציולוגיים, אנתרופולוגיים, פילוסופיים, פסיכולוגיים, כלכליים, מגדרים ועוד. מגוון המתודולוגיות והגישות התיאורטיות והביקורתיות הנלמדות בהקשר של תהליך היצירה, מעניקות לסטודנטים פרספקטיבות חדשות, מעוררות דרכי חשיבה ודיון תוך התבוננות ביצירה החזותית בעבר ובהווה, ומפתחות חשיבה עצמאית והתבוננות אישית. תוכנית הלימודים המגוונת שנבנתה מתוך גישה הדוגלת בפלורליזם רעיוני ותוכני מרחיבה את גבולות ההבנה של הדימוי החזותי על רבדיו השונים ואת משמעותו והשפעתו בעולם החברתי-פוליטי. התכנית מעניקה לסטודנטים/יות את השפה והכלים המאפשרים זיהוי וניתוח של הממדים השונים של הדימוי החזותי וקריאה של היצירה החזותית מתוך מחשבה ביקורתית. בצורה זו מלווה המחלקה לתרבות חזותית וחומרית את הסטודנטים/יות בבצלאל בשלבי הלימוד השונים בהם מתגבשת השקפת עולמם כיוצרים מתוך שאיפה להעמיק את תחומי הדעת שלהם ואת היכרותם עם התרבות והחברה בה הם יוצרים.

במקביל חותרים הקורסים של המחלקה לקשור בין הפרקטיקה של תהליכי היצירה, לבין ההיבטים התיאורטיים המניעים אותה ולשלב את ההנאה של יצירת האובייקטים/הדימויים החזותיים עם ההנאה של ההבנה התיאורטית. השילוב בין התחומים ולימוד השפה החזותית והמחשבה הביקורתית מסייע לסטודנט/ית ולפתח את היכולת היצירתית שלו/ה גם בטכניקה הפרקטית וגם בפיתוח רעיונות יצירתיים.

המחלקה מעניקה לסטודנט מיומנויות וכלים לאיסוף מידע חזותי ותיאורטי ועיבודו לכדי רעיון לכתיבת עבודה או ביקורת. המחלקה להיסטוריה ותיאוריה מקיימת כנסים וימי עיון על בסיס קבוע, ומפרסמת את כתב העת המקוון ‘בצלאל, כתב עת לתרבות חזותית וחומרית’ כמו גם הוצאת ספר שנתי בנושא התרבות החזותית.

בסיום הלימודים יוענק תואר בוגר באמנות B.F.A

*יתכנו שינויים בתכנית הלימודים
תכנית לימודית סופית תתפרסם בשנתון תשע”ט בקיץ 2019.

טופס הרשמה - לחץ כאן