בנוסף למידע המפורט בעמוד זה בדבר תהליך הקבלה למחלקה, יש לקרוא בעיון על תהליך ההרשמה המופיע בדף מידע כללי

בחינות הכניסה

יש לציין בטופס ההרשמה סדר עדיפות לתחום הלימוד: עדיפות ראשונה וידאו ועדיפות שניה אנימציה או עדיפות ראשונה אנימציה ועדיפות שניה וידאו.

תרגיל בית

את התרגיל יש להביא ליום המבחנים. תרגיל הבית כולל נושא והנחיות לביצועו ויישלח למועמדים עם סיום ההרשמה.

שלב א’: בחינות מעשיות 

הבחינות המעשיות יתקיימו בתאריך 17.2.20.
מועמדים אשר יעברו בהצלחה שלב זה יזומנו לראיון אישי.
חומרים שיש להביא למבחן: דפי נייר A-4, עפרונות, מחק, עט שחור, מספריים ודבק פלסטיק.

שלב ב’: ראיונות אישיים

ראיונות אישיים יתקיימו בתאריך 25.2.20.
בראיון המועמדים יתבקשו להציג את עצמם ואת תיק עבודותיהם.

תיק עבודות:
ריכוז של מבחר עבודות שיצרת בקשת רחבה ומגוונת של נושאים ותחומים אשר לדעתך מלמדים על יכולת וכישרון כמו עבודות וידאו וסרטים, צילומי סטילס, רישומים, עבודות מחשב או חומרים כתובים (כגון שירה וסיפורים קצרים).

סרטים ועבודות ווידאו יוצגו בפורמט DV בלבד . עבודות מחשב צרובות על CD-R או DVD.
טופס הרשמה - לחץ כאן