המחלקה לאמנויות המסך

ראש המחלקה לאמנויות המסך

תמי ברנשטיין

סגל הוראה

פרופ’ אורן רוני
אינקס אורי
אשרי אסף
בלאיש פיליפ
בלבן שרון
בן-אריה אודי
בן חורין ליאור
בצלאלי תמי
ברמן דוד
ברמן הרצברג נועה
ברנשטיין תמי
גדון טל
גולדברג אייל
גור אריה אייל
גזית שרון
היללי ערן
הקר נטע
הררי נבון נטע
ולד אסנת
זילברנגל משה
ז”ק מאיה
יעיש אמיתי
לב יאיר
ליאור עמית
לזר ערן
לייבמן רונן
פרופ’ מזח דודו
מטלון אוהד
מילשטיין אוהד
נאטור כרם
נדב נועם
משולם נעם
ענבר ורוניק
סיטון אבי
פאוסט מיכאל
פנחסי אורי
פרבר צחי
פרידברג בנימין
קורן לירן
קנטור טל
רוזנוב מיכאל
רזניק צחי
שיף אגור
שלם אפרת
שינברג חן
שנאור דניאל
שעאר ישראלה
שרר דניאלה

טופס הרשמה - לחץ כאן